Hlavní menu:


Aktuality

27.05.2018, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
První sv. přijímání

První sv. přijímání

26.05.2018, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Ohlášky

Farní ohlášky z neděle 27. 5. 2018

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ke stažení: Slavnost Nejsvětější Trojice, 155 kB

24.05.2018, autor: Jiří Vosáhlo, z webu něsta, kategorie: Pozvánky

NOC KOSTELŮ 2018 v Mladé Boleslavi

Zde je kompletní program za Mladou Boleslav.

Ke stažení: Noc2018_program.pdf, 515 kB

24.05.2018, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Turínské plátno - němý, ale výmluvný svědek vzkříšení

Turínské plátno - němý, ale výmluvný svědek vzkříšení

Přednáška otce biskupa Františka Radkovského 23.5.
19.05.2018, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Ohlášky

Ohlášky z neděle 20. 5. 2018

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ke stažení: Slavnost Seslání Ducha svatého, 155 kB

05.05.2018, autor: Š. Smolen, kategorie: Ohlášky

Přihláška na tábor

Závazná přihláška na farní tábor, který se uskuteční od 11. 8. 2018 do 18. 8. 2018 ve středisku Voděrady. Prosíme odevzdat na faře nebo zaslat e-mailem Monice Černé do 5. 6. 2018

Ke stažení: zavazna-prihlaska_2018.doc, 28 kB

26.04.2018, autor: Jiří Vosáhlo, v pověření, kategorie: Rozhovory

Náš P. Štěpán v Bratislavě

Toto je zpráva z křesťanského slovenského deníku POSTOJ.

Ke stažení: Kratke-spravy-redakci.pdf, 350 kB

25.04.2018, autor: Jiří Vosáhlo, v pověření, kategorie: Pořad bohoslužeb

Pořad pravidelných bohoslužeb pro letní období

Platí od pondělí 23.4.2018

Zde je nový (letní) pořad.

Ke stažení: sgpgb_aestas-2.pdf, 375 kB

22.04.2018, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, K. H. Šléglová, Š. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Biřmování

Biřmování

Otec biskup dnes udělil 43 svátostí biřmování

1.5. doplněna kompletní fotogalerie, 16.5. doplněna druhá kompletní fotogalerie Celý článek ...

13.04.2018, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie

Biblická poezie

Přednáška Daniela Rause 12.4.
08.04.2018, autor: M. Mareš, foro Š. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Velikonoční radost

Velikonoční radost

14 nově pokřtěných rozšířilo naše farní společenství

» Všechny články

Nejbližší události

Dnes

27.05.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše svatá v 9:00 bude slavná.

Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel

Již od 9:30 se na faře setkává rytmická schola na nácvik hudby.

27.05.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle
Adorace

Adorace

po večerní mši sv. (cca v 19h), arciděkanský kostel

Hodina ticha, zpěvu a společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním.
Po skončení adorace se ještě koná setkání mládeže na faře. Jsou zváni zejména vysokoškoláci a mladí pracující.

Zítra

Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad

Tento měsíc

30.05.2018 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ZDISLAVY, hl. patronky diecéze

arciděkanský kostel

Po večerní mši svaté zazpíváme Litanie ke sv. Zdislavě.

30.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XVI. století

31.05.2018 17:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 3.6.

Ranní mše sv. nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 MARIÁNSKÉ NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná
Po mši svaté: poslední májová pobožnost

Příští měsíc

01.06.2018 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Celonoční eucharistická adorace

arciděkanský kostel

Adorace trvá nepřetržitě od pátku 21:30 do soboty 7:00.

03.06.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

» Události tohoto měsíceBiblický citát na dnešní den
Já jsem s vámi po všechny dny. (Mt 28,20)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |