Hlavní menu:


Aktuality

18.06.2019, autor: M. Mareš, foto M. Mareš, kategorie: Pozvánky
Pozvání na kněžské svěcení a primici

Pozvání na kněžské svěcení a primici

Kněžské svěcení 29.6. v 10:00 v LTM a primice 30.6. ve 14:00 u nás v kostele NPM
14.06.2019, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Ohlášky

Farní ohlášky z neděle 16. června 2019

Slavnost Nejsvětější Trojice

Ke stažení: Slavnost Nejsvětější Trojice, 155 kB

07.06.2019, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Pozvánky

Svatodušní neděle a Dvořákova Lužanská

Zde je odkaz na článek do místních médií.

» Přejít na článek Svatodušní neděle a Dvořákova Lužanská na webu www.mb-net.cz.
19.05.2019, kategorie: Obecné info

Fotky z prvního svatého přijímání

Ke stažení zde.
Soubor je zaheslován. Pro heslo kontaktujte kněze.
V případě potíží se stažením a otevřením souboru jsou pro rodiny prvopřijímajících dětí k dispozici také DVD s fotkami na faře.

19.05.2019, autor: V. Novák, kategorie: Pozvánky
Kněžské svěcení a primice Václava Nováka

Kněžské svěcení a primice Václava Nováka

V sobotu 29. června se v 10.00 hodin uskuteční v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mé kněžské svěcení, o den později, v neděli 30. června, ve 14.00 hodin pak budu v Mladé Boleslavi slavit svou první bohoslužbu v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na obě události Vás srdečně zvu a prosím o Vaši modlitbu.

Václav Novák

Ke stažení: Oznámení a pozvánka, 54 kB

25.04.2019, autor: M. Mareš, foto R. Fiedler, kategorie: Fotogalerie
Vzkříšení

Vzkříšení

Aleluja! Vstal Kristus z mrtvých oslavený, tma pekel před ním utíká
21.04.2019, autor: Jiří Vosáhlo, v pověření, kategorie: Pořad bohoslužeb

Nový pořad bohoslužeb

Platí od pondělí 22.4.2019

Již od Velikonočního pondělí začíná obvyklý letní pořad: Všechny večerní mše svaté kromě soboty jsou v arciděkanském kostele. Zde je přehled.

Ke stažení: sgpgb_aestas-3.pdf, 372 kB

15.03.2019, autor: Š. Smolen, kategorie: Pouť
Farní pouť do Svaté země

Farní pouť do Svaté země

22.-30.10. 2019

V říjnu 2019 se naše farnost chystá na pouť do Svaté země. Více informací a přihláška v příloze.

Ke stažení: Pouť do Svaté země, 431 kB

19.01.2019, autor: I. Mladenov, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor 2019

3.-10. 8. 2019, Voděrady

Je třeba se přihlásit do 30. března.

Ke stažení: závazná přihláška, 29 kB

» Všechny články

Nejbližší události

Dnes

20.06.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a krve Páně se překládá na neděli 23.6.

Čtvrtek

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana Nepomuckého
Čtvrtek

Tichá adorace

18:00, arciděkanský kostel

"Zůstaňte zde a bděte se mnou..."
Ve čtvrtek večer od 18 do 19h je kostel otevřen k osobní tiché modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

20.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Jana Nepomuckého

Vystoupí Collegium učitelů ZUŠ Ml. Boleslav

Zítra

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc adorace k Nejsv. Srdci Ježíšovu a požehnání.

Pátek

Společenství středoškolské mládeže

18:45, fara (arciděkanský úřad)

Vhodné od 9. třídy ZŠ. Začínáme mší svatou v 18h. Od 18:45 se scházíme na faře ke společnému jídlu, k modlitbě a hovorům o víře a o všem, co nás zajímá.

21.06.2019 21:30 [pátek], kategorie: Jednorázové

Celonoční eucharistická adorace

arciděkanský kostel

Adorace potrvá od 21:30 do soboty 7:00 (ranní chvály).

Tento týden

23.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Průvod doprovodí Mladoboleslavský žesťový soubor.
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

Tento měsíc

24.06.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti sv. Jana
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná

27.06.2019 20:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Varhanní koncert

arciděkanský kostel

Varhany a housle, O. Valenta a Š. Petříčková

28.06.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY slavnosti Nejsv. srdce
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
ADORACE k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

29.06.2019 10:00 [sobota]

Kněžské svěcení Václava Nováka

Litoměřice, katedrála sv. Štěpána

Pokud bude dost zájemců, pojede autobus.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB

29.06.2019 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 MŠE SVATÁ zpívaná
po skončení: 2. NEŠPORY slavnosti sv. apoštolů

30.06.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Neděle 13. v mezidobí

arciděkanský kostel

Nebude dopolední mše sv. v 10:30 ani večerní v 18:00 ani ve Vinci v 15:00!!!
Mše sv. pouze v 9:00 a 14:00 (primiční)

30.06.2019 14:00 [neděle]

Primiční mše svatá Václava Nováka

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mši svatou celebruje Mgr. V. Novák, zdejší rodák, vysvěcený předchozího dne v Litoměřicích.
Sbírka při mši svaté bude na novokněze.

Ke stažení: Pozvánka, 54 kB

» Události tohoto měsíce



Biblický citát na dnešní den
Toto je moje tělo. (1 Kor 11,24)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |