Hlavní menu:


Podmenu:Biblická hodina


    Biblický citát na dnešní den
    Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
    Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
    © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |