Hlavní menu:


Podmenu:Křesťanská akademie

Křesťanská akademie

Další informace o České křesťanské akademii na webu: http://www.krestanskaakademie.cz/

Aktuální program


středa 22. 11. 2017 - Jan MOLÁČEK: Česká politická scéna v kontextu Evropy, Evropské a křesťanské hodnoty (diskuzní večer)
Pohlédneme na povolební vývoj u nás a na náš vztah k Evropské unii. Jaké jsou problémy a jaký máme přínos z EU? Jsme rukojmí nebo černí pasažéři Evropy? Máme co Evropě nabídnout? Jaká je naše orientace? Kam patříme? Jakou rychlost zařadit?
Jan Moláček je nezávislý novinář, reportér a moderátor. Byl zahraničním zpravodajem ČT na Blízkém Východě, v Berlíně, Moskvě a Vídni. Věnuje se investigativní žurnalistice, působil v redakci Reportérů ČT. V poslední době mj. moderuje v Českém rozhlase Dvacet minut Radiožurnálu.


úterý 6.3.2018 – Prof.RNDr. Pavel CEJNAR, DSc: Kvantová fyzika – od údivu k aplikacím
Pavel Cejnar vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V Ústavu částicové a jaderné fyziky UK se zabývá modelováním struktury atomových jader.

úterý 27.3.2018 (náhradní termín) – MUDr. Radkin HONZÁK: Smích a humor v životě i v medicíně
Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK. Kloní se k psychosomatickému myšlení, tedy bio-psycho-socio-spirituální konncepci. Je autorem mnoha populárních knih, např. Všichni žijem v blázinci, Jak se asertivně prosadit, Úzkost.

čtvrtek 12.4.2018 – Daniel RAUS: Biblická poezie
Daniel Raus je novinář, publicista a rozhlasový redaktor. Pracoval v Českém rozhlase jako vedoucí náboženské redakce, od r. 2013 byl šéfredaktorem stanice ČRo Plus.

středa 23.5.2018 – Mons. František RADKOVSKÝ: Turínské plátno – němý, ale výmluvný svědek
Abychom věřili v Ježíše Krista, vtěleného Božího Syna, našeho Pána a Spasitele, nepotřebujeme Turínské plátno. Přesto je užitečné podrobněji poznat tuto podivuhodnou relikvii, která se stala předmětem zkoumání vědců z nejrůznějších oborů a která se navíc podivuhodně shoduje s popisem Kristova umučení ve všech evangeliích a skrývá v sobě i tajemství otevírající se směrem k jeho vzkříšení.
František Radkovský je emeritní biskup plzeňský. Původně vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Po následném studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se stal knězem a posléze jmenován biskupem. Roku 1993 byl jmenován prvním biskupem plzeňským.


čtvrtek 14.6.2018 - MUDr. Roman JOCH: Donald Trump, USA a svět
Roman Joch je katolický publicista, komentátor a překladatel. Je ředitelem Občanského institutu a vysokoškolským pedagogem. Od r. 2010 vykonával funkci poradce premiéra v oblasti zahraničí a lidských práv. Odvolán byl za kritiku prezidenta v. Klause.

čtvrtek 20.9.2018 již od 18:00 – Mgr. Jiří JUST, Th.D.: Historická Jednnota bratrská v exilu
Jiří Just je historik se zaměřením na náboženské dějiny zemí Koruny české v období raného novověku. Pracuje na Historickém ústavu ČSAV a zabývá se dějinami české reformace, zejména Jednoty bratrské a její knižní kuturou.

? asi ne: Středa 24.10.2018 – Daniel HŮLE: Člověk v tísni
Daniel HŮLE pracuje v oboru demografie a sociologie. V letech 1996 až 2002 se podílel na řízení romského komunitního centra na Praze 5, od roku 2002 pracuje jako TSP s romskou mládeží. 2003 až 2005 zaměstnán jako vychovatel v diagnostickém ústavu. V současné době vede Program pracovního poradenství v organizaci Člověk v tísni o.p.s..

Pravidelné místo a čas konání: ve sboru Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15 v Ml. Boleslavi vždy v 19:00 h.

Místní skupina v Mladé Boleslavi


Místní skupina v Mladé Boleslavi byla založena v r. 1994.
Kontakt: Miroslav Jirounek
tel.: 724 036 963, e-mail: jirounek@essentials.cz

Přehled již uskutečněných akcí

V přiložených souborech vidíte celou historii místní skupiny.

Ke stažení: ka-history-4.pdf, 635 kB; ka_20_let.pdf, 398 kB


Biblický citát na dnešní den
Varujte se pokrytectví. (Lk 12,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |