Hlavní menu:


Podmenu:Výuka náboženství

Rozpis výuky náboženství ve školním roce 2019/2020:


  ZŠ:
 • 1.-2. třída a ev. další - úterý 17:30 - na faře - katechetka Olga Valachová
 • 0.-2. třída - středa 16:00 - na faře - katechetka Magda Nešlehová
 • 0.-2. třída - čtvrtek 15:30 - na faře - katechetka p. Bahenská
 • 3. třída a příprava k 1. sv. přijímání - středa 16:00 - na faře - P. Pavol Poláček
 • 3. třída a příprava k 1. sv. přijímání - čtvrtek 15:30 - na faře - P. Pavol Poláček
 • 4.až 5. třída - středa 16:00 - na faře - P. Štěpán Smolen
 • 6.-7. třída - čtvrtek 15:30 - na faře - P. Štěpán Smolen
 • 8.-9. třída - čtvrtek 16:30 - na faře - P. Štěpán Smolen

 • SŠ a 9. třída:
 • SŠ a 9. třída - pátek 18:45 - na faře - P. Štěpán Smolen

-->

Přihlášky:

Přihlásit se (své dítě) k výuce náboženství je možné na faře nebo v sakristii po každé mši svaté, kde vám budou poskytnuty další informace.


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |