Hlavní menu:


Podmenu:Život z víry


    Biblický citát na dnešní den
    Všichni kdo žízníte, pojďte k vodě. (Iz 55,1)
    Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
    © Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |