Hlavní menu:


1. neděle adventní

28.11.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 28. listopadu 2010

1. Dnes slavíme 1. neděli adventní. Dneškem začíná doba toužebného očekávání, usebrání a příprav na Narození Spasitele.

V tomto týdnu si připomeneme tyto památky a svátky:
Úterý: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Středa: Sv. Edmunda Kapiána, kněze a mučedníka
Pátek: Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle je 2. neděle adventní

2. V době adventní se budeme ještě více snažit chodit po nemocných se svátostmi pomazání nemocných a eucharistie. Předvánoční doba je též velice vhodná k přijetí svátosti smíření (podle církevního přikázání ji má každý přijmout minimálně jednou do roka). Kdo víte o někom z vašeho okolí, určitě nám pomožte se zkontaktovat. Jde o spásu duší.

3. Od dnešního dne začíná zimní pořad bohoslužeb: všechny večerní mše sv. a adorace budou v kostele sv. Jana Nepomuckého.

4. V době adventní se budou v kostele sv. Jana konat sobotní rorátní mše sv. – ráno v 7:00hod. O tom, co je to rorátní mše sv., uslyšíme v rámci duchovní obnovy.

5. Za týden v neděli bude mše sv. ve Vinci od 15:00 hod. – poutní – před památkou sv. Mikuláše.
Tento pátek bude ve Vinci koncert duchovní hudby od 16:00hod; varhany, zpěv.

6. Dnes v 16:00 hod. se koná koncert evangelického sboru v kostele sv. Havla. Od 16:00 budou zpívat adventní písně. Vstupné dobrovolné. Plakátek je na nástěnce.

7. Ve středu je biblická hodina - v 19:00 na faře.

8. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci. Každý první pátek se bude zpovídat již od 17:00hod.

9. V pátek bude večer další příprava na svátost biřmování. Ti co se připravují na svátost biřmování, by se měli také zúčastnit toho, čeho se týká další hlášení:

10. Tuto sobotu se v naší farnosti koná adventní duchovní obnova na téma „Umět být menšinou – aneb Lk 12, 32“. Přednášejícím bude P. Michal Podzimek. Začátek od 10:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Od 11hod. bude příležitost k osobním rozhovorům s kněžími i ke svátosti smíření. Od 11:30 káva na faře, poté beseda (12:00), agapé (14:00), roráty – zpěv i mluvené slovo o rorátech (15:00), adorace 16:30, růženec 17:30, a vyvrcholením mše sv. 18:00.
Bude připraven dopolední i odpolední nezávislý program pro děti pod vedením dospělých. V době od 9.30 do 13.30 v Mateřském centru v Zalužanské ulici 1371 probíhá paralelně program pro děti: herna pro nejmenší, výroba perníkových dekorací pro větší (příspěvek 30 Kč na materiál) a akční program pro ostatní. S sebou svačinu a přezůvky. Po skončení programu budou děti dovedeny katechetkami na faru.
Na společném agapé se sejdeme všichni ve 14.00 na faře, kde bude probíhat od 15.00 do 17.00 další dětský program.
Agapé bude z vlastních zdrojů, letos rozšířeno o guláš s chlebem, který bude k dispozici za symbolický příspěvek.
Prosíme o alespoň orientační přihlášení se na duchovní obnovu buď na emailu ivana.kolinova@seznam.cz, nebo na telefonu 732 636 622, nebo také na faře či zákristii. Celý program visí v obou kostelech. Je možné se zúčastnit třeba jen části programu. (Pozn.: v kostele sv. Jana už trochu přitopíme)

11. Správa uprchlických zařízení v Bělé pod Bezdězem se obrátila na naši farnost s prosbou o uspořádání sbírky obuvi včetně pantoflí a ponožek bez věkového omezení, punčocháčů a oblečení pro děti od 0 do 7 let. Zimní oblečení pro věk 16 až 50 let. Také sbírají stolní hry. Sbírka těchto čistých a použitelných věcí se uskuteční příští neděli. Vše můžete odevzdat p. Němečkovi od 8:30 do 9:00 na faře. Děti mohou při mši sv. v 10:30 nést oblečení a hry v obětním průvodu.

12. Děti, v neděli 5. prosince po mši sv. v 10:30 hod. přijede do naší farnosti sv. Mikuláš se svými anděly a možná i nějakými odměnami pro hodné děti. Děti, které se snaží být hodné a s radostí jej očekávají, ať napíší své jméno na velké nástěnce v pravé přední kapli arciděkanského kostela. A to nejpozději do příští neděle.

13. V tutéž neděli bude také tzv. městský Mikuláš. Byli jsme opět letos osloveni, abychom přispěli svým dílem do těchto městských oslav. Prosíme rodiče dětí, ať dnes odevzdají katechetce Monice, Olze nebo o. Kamilovi potvrzení účasti na kratičkém zpěvu písní. Začátek bude zatím jen pravděpodobně v 15:30.

14. (jen 9, 10:30) Po skončení mše sv. je možné si prohlédnout a zakoupit křesťanskou literaturu.

15. (jen 10:30, 18) Teď následuje požehnání vašich adventních věnců.

16. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary.
Přejeme vám všem radostný vstup do celé adventní doby.

Ke stažení:


Biblický citát na dnešní den
Jednejme podle Ducha. (Gal 5,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |