Hlavní menu:


1. neděle adventní

30.11.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 1. prosince 2013

Dnes slavíme 1. neděli adventní.
(Doba adventní: doba očekávání příchodu Spasitele. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.)

Památky a svátky tohoto týdne:
Úterý: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Středa: Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Pátek: Sv. Mikuláše, biskupa
- první pátek v měsíci
Sobota: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
-první sobota v měsíci. Mše sv. navíc v 8:00 rorátní.
Příští neděle: 2. neděle adventní.

1. Od zítřka (pondělí) začíná zimní pořad bohoslužeb. Všechny mše sv. se přesunují do kostela sv. Jana Nepomuckého – kromě nedělních dopoledních bohoslužeb, ty zůstávají v arciděkanském kostele.

2. Ve středu v 19:00 se na faře uskuteční Setkání nad životem z víry. Všichni jste srdečně zváni.

3. Zveme děti, aby se zúčastnili každou adventní neděli do dětského adventního programu naší farnosti: průvod s lampičkami na začátku mše sv. v 10: 30 (sraz nejpozději 5 minut před začátkem mše sv. vzadu v kostele); a také zdobením stromečku (viz nástěnka v pravé přední kapli)

4. Ve čtvrtek zveme děti na mši sv. v 18:00 hod, při které nás navštíví sv. Mikuláš. Hodným dětem přinese nadílku. Děti, které se chtějí se sv. Mikulášem setkat, ať se napíší na nástěnku u bočního oltáře (arciděkanského kostela). Zároveň prosíme rodiče, aby Mikulášovi přispěli na jízdenku: buď skrze P. Kamila nebo přes katechetky.

5. Po mši sv. bude v pátek další příprava na biřmování.

6. V sobotu v kostele sv. Mikuláše ve Vinci bude v 15:00 poutní mše sv.

7. Farní adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 14.12. Obnovu povede řeckokatolický kněz P. Jaroslav Guljak, kterého znáte i z naší farnosti. Program visí na nástěnkách.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné či květinové a jiné dary.
Přejeme vám všem dobré prožití adventní doby!

Ke stažení: ; 1ne-advent-1.doc, 31 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |