Hlavní menu:


10. neděle v mezidobí

08.06.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 9. června 2013

Dnes slavíme 10. neděle v mezidobí.
Dnes po mši sv. proběhne mimořádná sbírka na povodně – u vchodu do kostela.

Památky tohoto týdne:
Úterý: Památka sv. Barnabáše, apoštola
Čtvrtek: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Sobota: Sv. Víta, mučedníka
Příští neděle: 11. neděle v mezidobí

1. V úterý se koná další přednáška Křesťanské akademie, tentokrát opět ve Sboru Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15. Pozvání přijal P. Prokop Siostrzonek OSB. Bude se zamýšlet nad otázkou: „K čemu byli a jsou mniši?“ P. Siostrzonek bude ještě před přednáškou celebrovat večerní mši sv. v 18 hod.

2. Ve středu bude Biblická hodina, v 19:00 na faře.

3. Tento čtvrtek jste zváni na poutní mši sv. do kostela Nejsvětější Trojice na Všeborsku u Obrubců. Tamní kostel je jinak celý rok zavřený. Mše sv. začíná v 9:30 a bude sloužena za účasti kněží Mladoboleslavského vikariátu.

4. V sobotu odpoledne a večer se koná tradiční Majáles u Kolínů v Nepřevázce. Podrobnosti jsou na plakátku na vnitřní nástěnce arciděkanského kostela.

5. Karmelitánské nakladatelství hledá hlavní provozní pro budoucí prodejnu knihkupectví v Mladé Boleslavi. Zájemci se mohou hlásit na faře. Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení. Předběžný nástup začátkem srpna.

6. V zákristii i na faře je možné si vyzvednout přihlášku na farní dětský tábor.

7. Náboženství dětí se vyučuje až do neděle 23.6., kdy se bude při mši sv. v 10:30 rozdávat vysvědčení.

8. Tento čtvrtek bude náboženství pro 6.-8. třídu prodloužené. Bude začínat dříve (podle možností dětí od 15:45) a skončí mší sv., na kterou jsou zváni i rodiče.

9. Během příštího školního roku se uskuteční přípravy na svátost biřmování. K biřmování může přistoupit katolík od 14 let.

10. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli!

Ke stažení: 10.-nedele-v-mezidobi.doc, 30 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |