Hlavní menu:


10. neděle v mezidobí

11.06.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 8. ČERVNA 2008

1. Dnes prožíváme 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

2. V týdnu si připomeneme:
• Ve středu je památka sv. Barnabáše, apoštola.
• V pátek je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

3. Příští neděle je 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

4. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 9.072,- Kč.

6. Na toto úterý připadá v naší farnosti eucharistický den. Příležitost k osobní modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od 16:00 do 18:00 v arciděkanském kostele.
7. Ve čtvrtek 12. 6. proběhne od 19:15 na faře zasedání farní rady.

8. Příští neděli 15. června bude v naší farnosti slavnost 1. svatého přijímání. Upozorňujeme na mimořádnou změnu nedělního pořadu bohoslužeb - bude pouze jedna, hlavní farní mše sv. v 9:00 hod!!!

9. První svatá zpověď dětí a jejich rodičů před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 14. 6. od 15:00 hod.

10. V sakristii je stále možné zakoupit kartičky „Mozaiky 2008“ na podporu setkání mládeže na Velehradě a v Sydney v létě tohoto roku. O setkání mladých na Velehradě více na nástěnce nebo farním webu.

11. Dnes máte poslední možnost si objednat fotografie z pohřbu P. Hloucha, vystavené v postranní kapli.

12. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: Ohlášky v doc., 114 kB


Biblický citát na dnešní den
Můj osud je ve tvé ruce, Bože. ( Žl 31,16)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |