Hlavní menu:


12. neděle v mezidobí

22.06.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 23. června 2013

Dnes slavíme 12. neděle v mezidobí.

Památky a slavnosti tohoto týdne:
Pondělí: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Čtvrtek: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
Pátek: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Sobota: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – doporučený svátek.
Mše sv. pouze večerní v 18:00 bude v arciděkanském kostele. Bude se při ní udělovat křest dospělému. Přede mší sv. bude v 17:00 růženec, v 17:30 zpívané večerní chvály (nešpory).
Příští neděle: 13. neděle v mezidobí

1. Ve středu bude Biblická hodina, v 19:00 na faře (poslední v tomto školním roce).

2. Karmelitánské nakladatelství hledá hlavní provozní pro budoucí prodejnu knihkupectví v Mladé Boleslavi. Zájemci se mohou hlásit na faře. Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení. Předběžný nástup začátkem srpna.

3. Příští neděli se při mši sv. v 10:30 bude rozdávat dětem vysvědčení.

4. Během příštího školního roku se uskuteční přípravy na svátost biřmování. K biřmování může přistoupit katolík od 14 let.

5. V kostele sv. Petra a Pavla v Bezně se v sobotu bude konat poutní mše. Začátek v 16:00 hod.Jste zváni.

6. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnaný čas a hezkou neděli!

Ke stažení: 12.-nedele-v-mezidobi.doc, 24 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |