Hlavní menu:


13. neděle v mezidobí

26.06.2010, autor: Václav Novák, kategorie: Ohlášky
Ohlášky farnosti
  1. Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí.

  2. V tomto týdnu nás čekají tyto slavnosti a památky: Pondělí: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Úterý: Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla Středa: Památka svatých prvomučedníků římských Pátek: První pátek v měsíci červenci Sobota: Svátek sv. Tomáše, apoštola Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

  3. Dnes odpadá kvůli primici P. Kamila Škody mše sv. v 10:30 hod! Odpoledne v 15 hod. je mše svatá ve Vinci.

  4. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb. V úterý pak o slavnosti sv. Petra a Pavla bude navíc ranní mše svatá v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Před večerní mší svatou v arciděkanském kostele bude růženec již v 17 hod., zpívané nešpory v 17:30 hod. a pak v 18 hod. uvítáme novokněze P. Kamila Škodu, který bude sloužit svoji první mši svatou v naší farnosti a udělí novokněžské požehnání.

  5. V pátek bude po ranní i večerní mši svaté adorace k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

  6. Příští neděli 4.7. poděkujeme s P. Radkem Vašinkem za jeho čtyřletou službu v naší farnosti. V 8:30 budou ještě naposledy před prázdninami ranní chvály a pak v 9 hod. i v 10:30 bude P. Radek celebrovat děkovnou bohoslužbu před svým odchodem na studium do Říma.

  7. O prázdninách budou v sobotu v 16 hod. na sídlišti mše svaté pouze podle ohlášení. Příští sobotu 3.7. tam ještě mše svatá bude. O prázdninách nebudou nedělní eucharistické adorace po večerní mši svaté.

  8. Ministrantské schůzky až do ohlášení dočasně nebudou.

  9. Svatební oznámení: Milan Bouda nar. 2. 10. 1973 v Litoměřicích, syn Marie a Pavla Boudových a Eva Demčišáková, nar. 26. 3. 1984 v Michalovcích, dcera Jozefa a Aleny Demčišákových si udělí 17. 7. 2010 svátost manželství. Dále také Peter Kúdela, nar. 9. 9. 1981 v Žiaru nad Hronom, syn Mariána a Magdy Kúdelových a Helena Tachezyová, nar. 4. 7. 1973 v Kladně, dcera Františka a Věry Tachezyových uzavřou v tento den církevní sňatek. Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Ke stažení: V doc., 113 kB; V pdf., 47 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |