Hlavní menu:


16. neděle v mezidobí

18.07.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 19. ČERVENCE 2009

Dnes prožíváme 16. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.
• V týdnu si připomeneme:
V pondělí je památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka.
V úterý je památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve.
Ve středu je památka sv. Marie Magdalény.
Ve čtvrtek je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
V sobotu je svátek sv. Jakuba, apoštola.
• Příští neděle je 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

• Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu.

• Sbírka z minulé neděle vynesla: 9 830,-

• Příští neděli 26. 7. 2009 se uskuteční od 16:00 hod. poutní mše sv. ke cti sv. Anny na „Boží vodě“ u Jemník. Součástí bude také požehnání zrekonstruované mariánské kaple a žehnání mariánského pramene. Všichni jste srdečně zváni.

• Příští neděli, tedy před svátkem sv. Kryštofa, proběhne také po všech nedělních bohoslužbách pro zájemce žehnání dopravních prostředků.

• Jak již bylo hlášeno, ve dnech 3. – 5. 9. 2009 se uskuteční farní pouť do polského Krzeszova, Wroclavi, Czenstochové a Krakowa. Předpokládaná cena je 1500 Kč. V ceně je zahrnutý 2x nocleh, polopenze, cestovné a vstupné do muzeí. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře do 31. 7. 2009.

• Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou neděli
i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v docx., 35 kB; Ohlášky v pdf., 69 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |