Hlavní menu:


2. neděle adventní

05.12.2009, autor: Kamil Škoda , kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 6. prosince 2009

1. Dnes slavíme druhou neděli adventní

2. Dnes se uskuteční v našem filiálním románském kostelíku sv. Mikuláše ve Vinci poutní slavnost. Mše sv. začne v 15:00 hod.

3. V týdnu budeme slavit tyto památky a svátky:
Pondělí: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Úterý: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený svátek
Středa: Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Pátek: Sv. Damasa, papeže
Sobota: Panny Marie Guadalupské

4. Příští neděle je 3. neděle adventní, tzv. „Gaudete – radujte se“

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 12 327,- Kč.

6. V úterý – na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – bude mše sv. výjimečně i ráno v 7:30 hod. v kostele sv. Jana Nepomouckého. Večerní mše sv. v 18:00 hod. bude v arciděkanském kostele. Přede mší sv. se od 17:00 budeme společně modlit růženec, od 17:30 slavné zpívané mariánské nešpory.

7. Tuto sobotu se bude konat v naší farnosti adventní duchovní obnova. Podrobnosti jsou vyvěšeny na plakátku ve vývěsce.

8. Kdo by chtěl ještě přispět jakoukoliv částkou na misijní kalendář nebo misie obecně, je možné tak učinit u jáhna Kamila.

9. Je možné si zakoupit v sakristii i na faře vánoční pohledy.

10. Tuto středu se bude konat na faře od 19:00 hod. zamyšlení nad vybranými biblickými texty (biblická hodina).

11. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem neděli plnou radostného adventního očekávání a také požehnání do celého následujícího pracovního týdne.

Ke stažení:


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |