Hlavní menu:


2. neděle po Narození Páně

02.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
Ohlášky farnosti

Ohlášky 3. ledna 2010

1. Dnes slavíme 2. neděli po Narození Páně. Také si dnes připomínáme Nesvětější jméno Ježíš.

2. Ve středu je slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)
V kostele sv. Jana Nepomuckého bude mše sv. v 7:30 hod.
Večerní mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy bude v arciděkanském kostele od 18:00 hod. Před ní se budeme modlit růženec od 17:00 hod. a od 17:30 potom zpívané nešpory.

Ve čtvrtek máme památku sv. Rajmunda z Penafortu, kněze.

3. Příští neděli končí Svátkem křtu Páně doba vánoční.

4. Ve sbírkách při mších svatých během svátků se vybralo:
Štědrý den: 12 255,- Kč
Boží hod: 14 915,- Kč
Svatoštěpánská koleda: 5 492,- Kč
Svaté rodiny: 7 309,- Kč
Silvestr: 4 744,- Kč
Matky Boží Panny Marie – Nový rok: 7 178,- Kč
Pán Bůh zaplať.

5. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.
6. Během tohoto týdne bude probíhat Tříkrálová sbírka. Sbírkou můžeme podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi. Letošní sbírka se obecně zaměřuje na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Tuto neděli v 16:00 hod. bude vysílat ČT1 Tříkrálový koncert na podporu této sbírky.
Příští neděli 10. 1. se budou vybírat příspěvky na Tříkrálovou sbírku i v našich kostelích; a to po skončení každé mše svaté.
7. Křesťanská akademie Vás zve na přednášku s názvem Radioaktivita, člověk, Černobyl, Temelín…, která se koná v modlitebně církve evangelické v Husově ulici v úterý 5. ledna od 19:00 hod. Přednáší Ing. Jiří Hůlka, pracovník Státního úřadu radiační ochrany.

8. Tuto sobotu bude mše sv. v polském jazyce (kostel sv. Jana, 19:00).

9. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-2.-nedele-po-Narozeni-Pane.doc, 109 kB


Biblický citát na dnešní den
Boží dobrota trvá. (Ž 138,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |