Hlavní menu:


2. neděle postní

19.03.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 20. března 2011

1. Dnes je 2. neděle postní.
V pátek je Slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. budou v obvyklém pořádku (7:30 u sv. Jana, večerní v arciděkanském kostele v 18:00, předtím křížová cesta od 17:15. Nešpory zpívané budou po mši sv.
Příští neděle je 3. postní

2. Papírové kasičky (postničky) jsou k rozebrání na stolku – doma ke složení. Na nástěnce jsou vyvěšeny informace.

3. Tento týden budou již druhé ministrantské schůzky. Starší ministranti (+- do 12 let) ve středu, mladší ve čtvrtek. Začátek setkání v 17:50 v zákristii kostela sv. Jana Nepomuckého.

4. V pátek pořádá Mateřské centrum v Zálužanské ulici přednášku na téma Obrácení. Přednáší P. Pavol. Od 10:00hod.

5. V pátek bude další příprava na biřmování.

6. V sobotu se bude konat v naší farnosti duchovní obnova. Pozvání k přednáškám přijal P. kanovník Miroslav Šimáček. Začátek obnovy je v kostele sv. Jana v 10:00. Následuje beseda na faře a společné agapé. Od 14 hod. dětský koncert našich dětí na faře. Od 15:00 blok pro mládež. 17:00 růženec v kostele, 17:30 nešpory, 18:00 mše sv. s krátkou adorací a svátostným požehnáním. Účast mladších biřmovanců je povinná, starších jen z části.

7. Příští neděli se mění čas ze zimního na letní. Budeme spát o hodinu méně.

8. Protože jsou letos Velikonoce značně pozdě, nezapomeňte si už nyní opatřit a do chladu dát vrbové ratolesti (kočičky) na květnou neděli. Před Velikonocemi již budou odkvetlé.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý týden.

Ke stažení: ohlasky-2.-nedele-postni-1.doc, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |