Hlavní menu:


2. neděle v liturgickém mezidobí

16.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 10. ledna 2010

1. Dnes slavíme 2. neděli v liturgickém mezidobí.

2. V tomto týdnu si připomeneme tyto památky:
Pondělí: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Středa: Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; sv. Šebestiána, mučedníka
Čtvrtek: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pátek: Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

3. Tento týden je týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby se budou konat od neděle 17. ledna do pátku 22. ledna v modlitebnách a kostelích jednotlivých sborů a církví. Začátek je vždy v 18:00. Podrobný rozpis míst a kazatelů visí na nástěnce.
V našem kostele – sv. Jana Nepomuckého – bude ekumenická bohoslužba zítra (pondělí). Mše sv. bude jen ráno.
Po poslední páteční ekumenické bohoslužbě proběhne ekumenické setkání mládeže všech zúčastněných sborů a církví v prostorách Jednoty bratrské. Začátek v 19:30.

4. Příští neděle je 3. neděle v mezidobí.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 558,- Kč.

6. Farní Charita Mladá Boleslav děkuje všem těm, kteří se finančně podíleli na tradiční Tříkrálové sbírce. Letos se podařilo vybrat 58 641,- Kč.

7. Naše farnost ve spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi a sbory v Mladé Boleslavi pořádá dne 30. ledna v kulturním středisku Svět „IV. ekumenický ples“. Lístky je možné zakoupit v předprodeji na faře. Budeme také rádi za vaše příspěvky do tomboly. Více informací naleznete na vývěsce.

8. Mateřské centrum v Zálužanské ulici Vás zve na přednášku P. Radka na téma Postavení a úloha kněze v dnešní společnosti. Koná se dne 22. 1. od 9:30 hod. Podrobnosti o dalších přednáškách a programech naleznete na vývěsce i na webu.

9. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.

10. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-2.-nedele-v-liturgickem-mezidobi.doc, 110 kB


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |