Hlavní menu:


2. neděle v mezidobí

17.01.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní ohlášky

OHLÁŠKY 18. LEDNA 2008

· Dnes prožíváme 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

· V týdnu si připomeneme:
· V úterý je Památka sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána, mučedníků.
· Ve středu je Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice.
· Ve čtvrtek je Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.
· V sobotu je Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.
· Příští neděle je 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, zároveň je také SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA.

· Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý den počínaje dnešním, budou v jednotlivých sborech a farnostech křesťanských církví v našem městě probíhat od 18:00 hod. ekumenické bohoslužby. U nás bude ekumenická bohoslužba v úterý od 18:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Nebude tedy večerní mše sv. ale výjimečně bude mše sv. ráno v 7:30 hod.! Dnes je první bohoslužba od 18:00 hod. ve sboru Jednoty bratrské. Rozpis ostatních bohoslužeb je umístěn ve vývěsce. V pátek se od 19:30 hod. uskuteční ve sboru Jednoty bratrské také ekumenické setkání mládeže, na které všechny mladé lidi zveme. V sobotu pak, na závěr ekumenického týdne, se uskuteční již III. Ekumenický ples. Lístky v předprodeji je ještě možné získat v sakristii nebo na faře. Stále jsou vítány také příspěvky do tomboly.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 10 370,-

· Minulý týden proběhla v našem městě také „tříkrálová sbírka“, který vynesla: 59 959,- Děkujeme všem, kdo se na přípravě a realizaci této sbírky podíleli.

· Ve čtvrtek 22. 1., se uskuteční na faře od 19:15 hod. setkání farní rady.

· Příští neděli navštíví naši farnost nový generální vikář P. Stanislav Přibyl, který bude sloužit hlavní mši sv. v 9:00 hod.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 112 kB; Ohlášky v pdf., 80 kB; Rozpis ekumenických bohoslužeb, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí. (Iz 29, 18)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |