Hlavní menu:


2. neděle v mezidobí

20.01.2014, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 19. ledna 2014

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. Dnešní sbírka bude věnována na katolické školy. Dnes ještě bude ve 14:00hod. mše sv. v mimořádné formě ritu v arciděkanském kostele.

Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Fabiána, papeže a mučedníka. Sv. Šebestiána, mučedníka
Úterý: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Středa: Sv. Vincenc, jáhen a mučedník
Pátek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Sobota: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Příští neděle: 3. neděle v mezidobí.
Příští neděli se s farností bude loučit o. Kamil. Mše sv. bude dopoledne jen jedna – a to v 10:00 hod. v arciděkanském kostele.

1. Ve středu v 19:00 se na faře uskuteční Biblická hodina. Všichni jste srdečně zváni.
2. Celý tento týden budou v našem městě modlitby za jednotu křesťanů. Přijďte se na tyto bohoslužby připojit i vy, svou účastí i modlitbou. Seznam míst, na nichž probíhají ekumenické bohoslužby, je na nástěnce.

3. V souvislosti s ekumenickým týdnem bude páteční mše sv. již v 17:00hod! Po ní v 18:00 následuje ekumenická pobožnost – obojí v kostele sv. Jana Nepomuckého.

4. V pátek bude další příprava na biřmování v 19:00 na faře.

5. Farní ples se letos uskuteční 22.2. v Sokolovně Mladé Boleslavi. Lístky na ples se budou prodávat v Karmelitánském knihkupectví.

6. Tříkrálová sbírka letos vynesla 99 376 Kč, tj. o 8399 Kč více než loni. Všem dárcům děkujeme. Děkujeme také a zvláště těm, kteří se sbírky aktivně zúčastnili!!!

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné či květinové a jiné dary.
Přejeme vám všem požehnanou neděli!

Ke stažení: 2Ne-mezid.doc, 30 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |