Hlavní menu:


2. neděle v mezidobí

19.01.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace na příští týden

OHLÁŠKY 20. LEDNA 2008

1. Dnes prožíváme 2. neděli v mezidobí.

2. V týdnu si připomeneme:
· V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
· V úterý je památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.
· Ve čtvrtek je připomínán sv. František Saleský, biskup a učitel církve.
· V pátek je Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.
· V sobotu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

3. Příští neděle je 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 417,-

5. Příští neděli, tedy 27. 1. se uskuteční mimořádná sbírka na naše církevní školy.

6. Informace k diecéznímu časopisu ZDISLAVA. Ve velmi úspěšném 1. pololetí r. 2007, kdy byl časopis obsáhlý, kvalitní a plný dobrých zpráv z celé diecéze, náhle přestal vycházet, což bylo způsobeno vážným onemocněním šéfredaktora a před tím i jeho zástupce. V tuto chvíli se hledá nová redakční rada a šéfredaktor, aby v dohledné době mohla Zdislava opět vyjít. Biskup Pavel nás ujišťuje, že předplatné za nedoručená čísla bude převedeno do dalšího období a prosí všechny odběratele a čtenáře o trpělivost a shovívavost. Dále píše, že mu velmi záleží na tom, aby Zdislava neutrpěla své dobré pověsti, ale nepřízeň všech okolností, které způsobily jejich nevycházení, byla opravdu mimořádně veliká. Věří, že bude možno v nejbližší době sjednat nápravu ke spokojenosti všech.

7. Na závěr ekumenického týdne modliteb za jednotu křesťanů se včera uskutečnil ekumenický ples. Děkujeme všem, kteří se ekumenických setkání i plesu zúčastnili. A i tento týden pamatujme v modlitbě na úmysl jednoty křesťanů. Dík patří také těm, kteří ples připravovali, všem sponzorům i dárcům věcných cen do tomboly.

8. Duchovní správa Vám všem děkuje za Vaše modlitby, finanční, věcné i květinové dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i
celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v pdf., 78 kB; Ohlášky v doc., 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |