Hlavní menu:


22. neděle v liturgickém mezidobí

29.08.2009, autor: k., kategorie: Ohlášky

Ohlášky 30. srpna 2009

1. Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí.

2. Ve čtvrtek si připomeneme památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

3. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

4. V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

5. Tento týden je první pátek v měsíci (po ranní i večerní mši sv. bude následovat adorace před Nejsvětější svátostí oltářní s litaniemi k Srdci Ježíšovu).

6. Od příští neděle se bude vždy po nedělní večerní mši sv. konat adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.

7. V sobotu 12. září od 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého bude slavena polská mše sv.

8. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 453,- Kč.

9. Prosíme rodiče všech dětí, aby během tohoto týdne přihlásili své děti do náboženství.
Je možné navštěvovat výuku „základů křesťanství“ každé pondělí v 13:45 na faře, nebo ve středu v 14:15 na 6. základní škole pod vedením katechety Františka Němečka.
Dále na faře budou probíhat tyto výuky:
v úterý pro nejmladší děti do 2. třídy v 15:30 hod. pod vedením katechetky Olgy Valachové;
také v úterý pro žáky 6.-9. třídy v 15:00 hod. pod vedením P. Radka Vašinka;
ve středu pro děti od 3. do 5. třídy v 15:00 hod. pod vedením katechetky Moniky Černé;
ve čtvrtek pro mládež ve věku středoškoláků po večerní mši sv. pod vedením jáhna Kamila Škody.
Rozpis náboženství bude umístěn také ve vývěsce.
Přihlašovací archy na náboženství jsou v arciděkanském kostele u bočního vchodu na stolku.
Výuka všech skupin bude zahájena až druhý týden tohoto měsíce.

10. Toto pondělí od 19 hod. budou zahájeny pravidelné zkoušky chrámového sboru. Srdečně jsou zváni i noví členové, přijďte posílit náš chrámový sbor svým hlasem!

11. Od této středy, tedy od 2. září, budou opět probíhat na arciděkanství co čtrnáct dní biblické hodiny. Budeme společně číst a zamýšlet se nad Písmem sv. Začátek v 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
12. Rovněž budou zahájeny setkávání v úterním modlitebním a pátečním společenství mládeže.

13. Svatební oznámení: pan Martin Lebeda, nar. 1. června 1981 v Mladé Boleslavi, syn Václava Lebedy a Růženy rozené Slavíkové, a Katarzyna Joanna Palys, nar. 16. září 1980 v Jaroslaviu (Polsko), dcera Jana a Terezy Sedlákových, si udělí svátost manželství.

Taktéž pan Jan Šindelka, nar. 15. března 1978 v Mladé Boleslavi, syn ing. Karla Šindelky a Mgr. Ivonny rozené Motlové, a Anna Bartošová, nar. 1. září 1986 v Praze, dcera MUDr. Miroslava Bartoše a MUDr. Vladimíry rozené Gédušové, si udělí dne 26. září svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinnen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

14. Na farní zájezd do Polska odjíždíme 3. září v 6:00 hod. z Komenského náměstí. Plánovaný návrat je 5. září kolem 22. – 23. hodiny.
Kdo ještě neuhradil zálohu na autobus ve výši 750,-Kč, nechť tak učiní do tohoto pondělí nebo potvrdí závazně účast na zájezdu.
Polské zlaté není třeba vyměňovat v bance, lze je snadno vyměnit na hranicích nebo v každém větším městě.
Cena zájezdu zahrnuje cestu, nějaké vstupy do muzeí a polopenzi.
Kdo by se chtěl na tento zájezd připojistit, ať tak učiní sám u své zdravotní pojišťovny.

15. Farní den v přírodě u příležitosti rozloučení se s prázdninami a zahájení školního roku se bude konat v sobotu 5. září.
Sejdeme se v Libošovicích u kostela v 9:30 hod. Odtud půjdeme na mši sv., která začne v 10:00 hod. Poté bude následovat výlet s možností střelby z kuše, slaňování skalky, objevování přírodních krás a další. Návrat se očekává po 14. hod. zpět do Libošovic, kde proběhne ukázka investice z výtěžku Tříkrálové sbírky, následně pak ještě opékání buřtů. Délka pěší trasy volnou přírodou se pohybuje kolem 8 km.
Více podrobností naleznete na vývěskách.

16. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlášky 22. neděle v liturgickém mezidobí, 118 kB


Biblický citát na dnešní den
Následují Beránka kamkoli jde. (Zj 14:4)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |