Hlavní menu:


22 .neděle v mezidobí

03.09.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 2. září 2012
Dnes slavíme 22. v mezidobí
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Sobota: Narození Panny Marie
Příští neděle: 23. v mezidobí.

1. Od dnešního dne platí běžný plán bohoslužeb. Mše sv. jsou pravidelně:
Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:
Neděle: 9:00 (hlavní farní), 10:30 (často se zaměřením pro děti), 18:00.
Pondělí – pátek 18:00

Filiální kostel sv. Jana Nepomuckého:
Sobota: 18:00 (s nedělní platností), 8:00 - pouze první sobota v měsíci.
Pondělí, středa, pátek: 7:30
(Neděle: mše sv. řeckokatolického obřadu 8:30)

Pečovatelský dům (klubovna v přízemí, vchod z ulice U Penzionu) – sobota 16:00

Ostatní přidružené farnosti: viz nástěnka.

Pobožnosti: před každou mší sv. se modlíme růženec. V neděli v 8:30 Anděl Páně + ranní chvály (zpívané). Po nedělní večerní mši sv. adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Na první pátky zakončení mše sv. litaniemi a svátostným požehnáním.

2. V sobotu se koná tradiční rozloučení s prázdninami a mše sv. v přírodě spojená s následnými skalními minilezeními a možností dalších výletů do okolí - tzv. „Open air 2012“. Určeno pro rodiny s dětmi a mládež. Tentokrát se bude konat v pozůstatku skalního hrádku Kozlov (nedaleko Turnova). Začátek mše sv. v 10:00 hod. pod širým nebem. V případě špatného počasí se akce nekoná – info na faře. Další podrobnosti, jak se na místo dostanete apod. je na nástěnce i webu farnosti.

3. Od pondělí se konají opětovně pravidelné zkoušky chrámového sboru. Zveme i nové zájemce, kteří by svým zpěvem mohli přispět ke kráse liturgie. Scházíme se vždy v pondělí v 18:45 na faře.

4. Na stolečku v kostele se nachází přihlášky na náboženství na letošní školní rok. Prosíme rodiče, aby dohlédli na správné zapsání potřebných údajů. Náboženství se začne vyučovat 12. září. Pamatujme na to, že náboženství není jen jakýsi kroužek, ale potřebné vzdělávání ve víře, jakož i zažívání společenství víry s vrstevníky.

5. Ve středu 12. září v 16:30 se bude konat setkání pro seniory. Informace na nástěnkách.

6. Od tohoto čtvrtku se konají přípravy na křty dětí: vždy 1., 2. a 3. čtvrtek v měsíci. Na křty se domlouvejte nejlépe v zákristii.

7. V pátky se po mši sv. konají společenství mládeže.

8. Svatební oznámení: Pan Michal Bahenský (syn Libora a Jany Bahenských) a slečna Anna Halasová (dcera Petera a Agáty Halasových) chtějí uzavřít církevní sňatek.

Taktéž pan Jan Strašík (syn Čeňka a Jarmily Strašíkových) a slečna Anežka Kloudová (dcera Pavla a Marie Kloudových) chtějí uzavřít svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách k těmto sňatkům, je ve svém svědomí povinen je oznámit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.
Přejeme požehnanou neděli a dobrý start do školního roku pro děti!

Ke stažení: 22.-nedele-v-mezidobi.doc, 32 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |