Hlavní menu:


22. neděle v mezidobí

31.08.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 1. září 2013

Dnes slavíme 22. neděle v mezidobí.
Památky a svátky tohoto týdne:
Úterý: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Příští neděle: 23. neděle v mezidobí.

1. Od dnešního dne začíná běžný pořad bohoslužeb:
Neděle: 9, 10:30 (se zaměřením na děti), 18:00 – vše arciděkanský kostel.
Pondělí, středa, pátek: 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého
Od pondělí do pátku denně v 18:00 v arciděkanském kostele.
V sobotu s nedělní platností v 16:30 v domově s pečovatelskou službou, v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého.

Na první sobotu v měsíci mše sv. také v 8:00 v kostele sv. Jana.

V neděli v 8:30 se modlí zpívané ranní chvály. Před ostatními mšemi je modlitba růžence. Po večerní mši sv. jste zváni na eucharistickou adoraci.

Mše sv. ve Strenicích a Bezně se bude od září střídat po týdnu v sobotu od 15:00 hod.
Další mše sv. nedělní v okolí: Chotětov – první neděle v měsíci 14:00, Krnsko – druhá neděle v měsíci 14:00, Vinec – poslední neděle v měsíci – 15:00.

2. Na stolku jsou připraveny přihlášky na náboženství pro děti a přihlášky ke svátosti biřmování. Náboženství pro děti se začne vyučovat až od 10. září.

3. Po skončení dnešní mše sv. (10:30) domluva na přípravu ke mši sv. na následující neděli, kdy při mši sv. v 10:30 poděkujeme Pánu Bohu za letošní úrodu – tzv. dožínky.

4. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci.

5. Pravidelně se od zítřka začne opět scházet chrámová schola. Začátek zkoušek vždy v pondělí v 18:45 na faře. Do chrámové scholy jsou zváni i noví zájemci! Znalost not výhodou, hudební sluch podmínkou.

6. V sobotu 14. září se uskuteční tradiční zahájení školního roku mší sv. v přírodě. Mše sv. začne v 10:00 hod. nedaleko pozůstatků hrádku Zbiroh u Malé Skály. Po mši sv. bude připraven další program pro děti i možnost individuální obhlídky přírodních zajímavostí. Bližší informace visí na internetu a na nástěnce. V případě špatného počasí se celá akce ruší.

7. Svatební oznámení: tuto sobotu při mši sv. v 11h chtějí spojit své životy svátostí manželství: pan Jan Elsner (*16.4.1988) a slečna Kateřina Kloudová (*27.11.1987). Kdo by věděl o překážkách, které by těmto bránily k přijetí svátosti, ať je oznámí na farním úřadě.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnanou neděli!

Ke stažení: 22.-nedele-v-mezidobi-zacatek-skolniho-roku.doc, 27 kB


Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost.   (Jer 33,16)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |