Hlavní menu:


23. neděle v mezidobí

04.09.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 5. září 2010

1. Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí.

V tomto týdnu nás čekají tyto památky a svátky:
Úterý: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Středa: Svátek Narození Panny Marie
Čtvrtek: Sv. Petra Klavera, kněze
Pátek: Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

2. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

3. Ve středu – na svátek Narození Panny Marie, bude před večerní mší sv. růženec od 17:00hod, poté se budeme modlit zpívané mariánské nešpory od 17:30.

4. Kdo z dětí ještě není přihlášen a zapsán (na stolku s Katolickým týdeníkem) na náboženství, ať tak učiní během tohoto týdne. Náboženství se tento týden ještě nevyučuje.

5. Připomínáme, že od minulého týdne opět se konají pravidelná setkávání společenství na faře:
Chrámový sbor: pondělí od 18:45,
modlitební společenství: úterý po večerní mši sv.,
biblická hodina: ve středu od 19:00, začínáme tuto středu a pak pravidelně co čtrnáct dní,
setkání středoškolské mládeže a také páteční společenství vysokoškoláků a mladých pracujících: v pátek po večerní mši sv.
nedělní adorace: po večerní mši sv. v kostele

6. Ohlášení konání a příprav na svátosti, připravované projekty a způsob uskutečňování vizí vedení farnosti:

6.1. Svátost křtu: Křest dětí do 7 let: Před křtem je třeba přijít na faru jeden měsíc před datem. Na datu křtu je třeba se dohodnout s knězem. Nejvhodnější je sobota kolem poledne nebo také při mši sv. v neděli, ale jen tehdy, když není nějaký svátek a nebrání jiné pastorační důvody. Přípravy budou probíhat společně vždy první, druhý a třetí čtvrtek v měsíci. Je třeba být účastný na všech třech setkáních. Na každém setkání je jiné téma. Teprve po absolvování je možné křtít. Na přípravách by měli být přítomni oba rodiče, vítáni jsou i kmotrové.
Křest dětí mezi 7. – 14. rokem: Takové dítě již má být přítomno přípravě a aktivně se jí účastnit. Připravují se tedy jak rodiče, tak i dítě. Přípravy budou probíhat individuálně.
Křest od 14 let: Budoucí křesťan prochází tzv. katechumenátem, tzn. přípravou na křest probíhající individuálně trvající 1 – 2 roky.

6.2. Svátost biřmování: biřmování se v naší farnosti bude udělovat příští rok pravděpodobně na konci jara. Přihlašovat se k přípravě na tuto svátost je možné pro starší 14 let během tohoto měsíce září. Zapisujte se na připravený arch vzadu v kostele. Začátek přípravy bude začátkem října. (Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost, tak mu o této příležitosti řekněte.)

Kmotrem při křtu a biřmování může být: pokřtěný biřmovaný katolík živé víry a schopnosti zastat tuto službu.

6.3. Svátost eucharistie: viz běžný pořad bohoslužeb. Příprava k prvnímu svatému přijímání probíhá v rámci náboženství dětí; ostatní po domluvě.
6.4. Svátost smíření: příležitost před každou mší sv. v kostele nebo také po individuální dohodě.
6.5. Svátost kněžství: zájemci ať se hlásí na farním úřadě
6.6. Svátost manželství: přípravy probíhají dle domluv s knězem, je třeba přijít alespoň 3 měsíce před plánovanou svatbou. Oddáni mohou být katolické páry. V případě, že je jeden nekatolík či nepokřtěný, je nutné navíc žádat dispens od biskupa. Nezapomínejme také, že je vhodné před svatbou využít možnosti zasnoubení se, které je jakýmsi předstupněm vlastní svátosti manželství.
6.7. Svátost pomazání nemocných: v případě potřeby se uděluje okamžitě (v nebezpečí smrti), ostatním vážně nemocným po domluvě s knězem, nebo také při svátostném obřadu během mše sv. Všímejme si potřebných lidí a zavčas volejme kněze ke svým příbuzným. Svátost pomazání nemocných nerovná se poslední pomazání!

7. Farář farnosti rád uvítá možnosti, jak se setkat s místními farníky. Kdo by chtěl v rámci poznávání této farnosti o. Pavla pozvat tzv. „na kafe“, bude mít zároveň příležitost např. ke společnému rozhovoru nejen o farnosti, modlitbě, či požehnání domu nebo bytu. Pozvat je možné z časových důvodů skrze „přihlášku“ vzadu na stolku.

8. Farnost Mladá Boleslav bude během měsíce listopadu žádat prostředky z fondů Evropské Unie na přestavbu fary. V rámci této přestavby, která se odhaduje přibližně na částku 6 mil. Kč, dojde k přestavbě půdních prostor a sklepení, kde budou vybudovány učebny, multifunkční sál a prostory pro koncerty a přednášky. Zároveň se počítá s vybudováním bezbariérového přístupu do těchto prostor. Naše farnost bude tento projekt spolufinancovat částkou okolo 500 000,- Kč. Část peněz již máme a pro zbývající část bychom chtěli požádat i vás. Za každý poskytnutý příspěvek velice děkujeme.

9. Z farností, které patří pod správu Mladé Boleslavi, patří kromě filiálního kostelíka ve Vinci také kostel v Chotětově a v Horkách. Na všechny tři kostely jsme žádali od ministerstva kultury příspěvky. Podařilo se nám je dostat, ale bohužel vlivem celkového finančního utahování nám tyto příspěvky byly o určitou část zkráceny, čímž se bohužel zvýšila naše nutná spoluúčast financování těchto projektů.

10. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary. Děkujeme těm, kteří se včera zúčastnili a zorganizovali setkání rodin s programem pro děti.

Ke stažení: ohlasky-23.-nedele-v-mezidobi-ohlaseni-svatosti-a-projektu-farnosti.doc, 120 kB


Biblický citát na dnešní den
Jednejme podle Ducha. (Gal 5,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |