Hlavní menu:


23. neděle v mezidobí

03.09.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 29. srpna 2011

1. Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí.
2. Tento týden slavíme tyto církevní svátky a památky:
Středa: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Čtvrtek: svátek Narození Panny Marie
Pátek: sv. Petra Klavera, kněze
Sobota: sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

3. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

4. Mše sv. jsou podle běžného pořadu bohoslužeb:
Pondělí, středa, pátek – ráno v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého; večerní mše sv. v 18:00 v arciděkanském kostete po celý týden od pondělí až do pátku. Sobotní večerní mše sv. je s nedělní platností pro ty, kdo se nemohou v neděli dostat na mši sv. - v 18:00 hod. u Sv. Jana Nepomuckého. Nedělní mše sv. v arciděkanském kostele v 9:00 – farní, v 10:30 zvl. pro rodiče s malými dětmi a v 18:00 hod.

5. Jsou už k dispozici Videa z biřmování. Kdo si je objednal, můžete si je zakoupit u Mirka Elsnera jun. Informace v zákristii.

6. V úterý od 19:00 bude setkání farní rady na faře.

7. Kdo ještě z rodičů nepřihlásil své děti do náboženství, ať tak učiní ještě dnes. Výuka náboženství se začne vyučovat od 11. září. Náboženství není volnočasová aktivita, ale součást křesťanské katecheze, která neodmyslitelně patří k výchově během povinné školní docházky.
Prosím rodiče dětí 6. – 8. třídy náboženství a také 9. třídy a prváku středních škol, aby po skončení mše sv. počkali v kapli sv. Františka, kde se domluví čas výuky těchto skupin náboženství.

8. Tento týden opět po prázdninách začínají všechny aktivity a společenství (kromě náboženství):

PONDĚLÍ: pravidelné zkoušky chrámové scholy. Setkávají se každé pondělí v 18:45 na faře.
ÚTERÝ: modlitební společenství zvláště pro starší. Setkává se každý týden po večerní mši sv. na faře k modlitbě růžence, modlitbě breviáře (večerních chval), a také k popovídání si.
STŘEDA: Biblická hodinka. Otevřené společenství se setkává každý druhý týden nad předem vybranými úryvky Písma sv. podle předem stanoveného rozpisu. Během biblické hodiny se zamýšlíme nad úryvky a snažíme se zodpovědět otázky, které nás při čtení napadly. Začátek v 19:00 hod. na faře. Tento týden ještě nebude.
ČTVRTEK: každý 1., 2. a 3. v měsíci se konají přípravy rodičů na křest malých dětí. Je dobré se předem ještě domluvit s knězem. Začátek v 19:00hod.
PÁTEK: Společenství středoškolské mládeže. Setkává se každý týden k prohloubení duchovního života i k utužení přátelských vztahů. Součástí je společná mše sv., jíž setkání zahajujeme, Písmo sv., příležitostná témátka, ale i obyčejné popovídání si. Během roku pak společné aktivity jako poutě, výlety, volejbal, fotbal, diecézní setkání mládeže a další.
NEDĚLE: Chvíle ztišení, díků i proseb při adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní. Začátek po večerní mši sv. Po skončení adorace se ještě koná setkání mládeže středoškolské a vysokoškolské a také mladých pracujících na faře.
PODLE OHLÁŠENÍ dále také setkání jiných skupin: rodin, ministrantů, farní rady, katechetů a varhaníků.

9. Blíží se další vydání farního občasníku. Uzávěrka vašich možných příspěvků je do příští neděle.

10. Farnost Mnichovo Hradiště Vás zve na připojení se k pouti na Svatou Horu a Starou Boleslav s výletem na Dobříšský zámek. Celý zájezd se uskuteční již tuto sobotu. Je třeba se přihlásit co nejdříve, nejlépe dnes či zítra. Autobus zastaví v Mladé Boleslavi mezi 7:30 – 8:00. Návrat je plánován na 20. hod. Cena 200,- Kč.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: 23.-nedele-v-mezidobi.doc, 117 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |