Hlavní menu:


23. neděle v mezidobí

10.09.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 9. září 2012

Dnes slavíme 23. v mezidobí

Památky a svátky tohoto týdne:

Pondělí: Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

Středa: Jména Panny Marie

Čtvrtek: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Pátek: Svátek Povýšení svatého kříže

Sobota: Panny Marie Bolestné

Příští neděle: 24. v mezidobí.

1. Platí již běžný plán bohoslužeb. Mše sv. jsou pravidelně v obvyklém režimu(viz nástěnka).

2. Tento týden začíná výuka náboženství. Pokud se ještě někdo nestihl přihlásit, ať tak učiní v zákristii.

Náboženství se vyučuje na faře:
1. – 2. třída: středa 18:15
3. třída (příprava na 1. svaté přijímání): středa 16:00
4. – 5. třída: středa 16:00
6. – 8. třída: čtvrtek 16:00
9. třída a starší, co nebyli ještě u biřmování: pátek 16:00

na 6. ZŠ: možné po osobní domluvě.

Náboženství vyučuje P. Kamil Škoda, Olga Valachová, Monika Černá, František Němeček a nově také bude vypomáhat paní Mgr. Jana Míšková.

3. Ve středu v 16:30 se bude konat na faře ojedinělé setkání pro seniory. Tentokrát jej povede paní Josefa Želmíra Matlochová, vedoucí sdružení seniorů v Liberci. Budete moci „ochutnat“, jak je možné se také setkávat. Sami pak budete moci rozhodnout, zda se vám takový způsob setkání líbil. Informace na nástěnkách. Zváni jsou všichni senioři.

4. Taktéž ve středu začíná první setkání biblické hodinky. Při těchto setkáních se zamýšlíme nad vybranými doma přečtenými úryvky z Písma sv. Je zde možnost sdílení, diskuze a hledání odpovědí na otázky, které vyvstaly při četbě. Na biblickou hodinu může přijít i zcela nepravidelně kdokoliv. Odkazy na aktuální texty se vždy zobrazují na internetu nebo podle předem stanoveného rozpisu. Začátek – středa 19:00hod.

5. V sobotu se koná diecézní pouť rodin do poutního místa v Bohosudově. Celý program a informace jsou na nástěnce.

6. Příští neděli bude v arciděkanském kostele v 14:00 celebrována latinská mše sv. v ritu podle misálu Jana XXIII.

7. V pátek 28. 9. se koná tradiční pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi. Z naší farnosti bude vypraven autobus, který poveze poutníky tam i zpět. Prosíme, přihlašujte se již nyní na archu v kostele. Cena bude stanovena podle počtu zájemců.

8. V sobotu 6. října se uskuteční dětská pouť autobusem do Hejnic. Je určena prvořadě pro děti, ale mohou se zúčastnit i jejich rodiče.

9. Mateřské centrum zve mezi sebe maminky s dětmi na společně strávenou hodinku. Setkávají se každé úterý v 10:00 hod. Až do ukončení rekonstrukce budovy Mateřského centra se maminky s dětmi scházejí na faře! (asi do konce září) Přijďte se podívat!

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Děkujeme těm, kteří se jakkoliv zapojili na průběhu včerejší „Open Air 2012“

Přejeme požehnanou neděli a hezkou neděli!

Ke stažení: 23-nedele-v-mezidobi.doc, 32 kB


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |