Hlavní menu:


24. neděle v liturgickém mezidobí

11.09.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 12. září 2010

1. Dnes slavíme 24. neděli v liturgickém mezidobí.

V tomto týdnu nás čekají tyto památky a svátky:
Pondělí: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Úterý: Svátek Povýšení sv. Kříže
Středa: Památka Panny Marie Bolestné
Čtvrtek: Památka Sv. Ludmily, mučednice
Pátek: Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

2. Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

3. Tento týden se začíná vyučovat náboženství: pro 3. – 5. třídu (středa od 15:00), pro 6. - 9. třídu (čtvrtek od 15:30). Společenství a náboženství pro 15+ (věkově "středoškoláky") pokračuje v pátek ihned po mši sv. Náboženství pro nejmenší tento týden ještě nebude z důvodu nemoci paní katechetky Olgy.

4. Ve středu je od 18:45 na faře setkání katechetů.

5. Mateřské centrum v Zálužanské ulici pořádá další besedu - přednášku pro maminky, tentokrát s o. Pavlem na téma Farnost v moderní době. Přijměte pozvání tento pátek v 10:00 hod. Programy na další přednášky a jiné aktivity si můžete rozebrat vzadu na stolečku.

6. Z minulého ohlášení ještě připomínáme, že před svátostí křtu malých dětí je třeba domluvit se nejprve s knězem a poté se zúčastnit 3 příprav, které se konají vždy první, druhý a třetí čtvrtek v měsíci od 19:00 hod na faře.

7. Probíhá také přihlašování se na svátost biřmování – vzadu na stolečku - pro všechny věkové kategorie od 14 let výše. Vybízíme opravdu všechny, kdo tuto svátost ještě nepřijali, aby využili této příležitosti, která se nenaskýtá každým rokem. Příprava na tuto svátost začne v měsíci říjnu.

8. Farář farnosti rád uvítá možnosti, jak se setkat s místními farníky. Kdo by chtěl v rámci poznávání této farnosti o. Pavla pozvat k sobě domů (tzv. „na kafe“), bude mít zároveň příležitost např. ke společnému rozhovoru nejen o farnosti, modlitbě, či požehnání domu nebo bytu. Pozvat je možné z časových důvodů skrze „přihlášku“ vzadu na stolku.

9. Farnost Mladá Boleslav bude během měsíce listopadu žádat prostředky z fondů Evropské Unie na přestavbu fary. V rámci této přestavby (zhruba 6 mil. Kč), dojde k přestavbě půdních prostor a sklepení, kde budou vybudovány učebny, multifunkční sál a prostory pro koncerty a přednášky. Součástí bude bezbariérový přístup. Naše farnost bude tento projekt spolufinancovat částkou okolo 500 000,- Kč. Část peněz již máme a pro zbývající část bychom chtěli požádat i vás. Za každý poskytnutý příspěvek velice děkujeme.

10. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlasky-24.-nedele-v-mezidobi-2.doc, 114 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |