Hlavní menu:


25. neděle v mezidobí

17.09.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 18. září 2011

1. Dnes slavíme 25. neděli v liturgickém mezidobí.
Tento týden slavíme tyto církevní svátky a památky:
Pondělí: Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Úterý: Svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály
Středa: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek: sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. Příští neděli bude sbírka na charitu a také mše sv. ve Vinci v 15:00 hod.

2. Modlitební setkání rodin bude tuto sobotu v 10.00 na farním úřadě MB. V tomto společenství rodin se společně modlíme, zpíváme a rozjímáme nad Božím slovem. Hlídání dětí v průběhu setkání je zajištěno v prostorách fary. Můžete se zapojit i vy!

3. Minulý týden už začala výuka náboženství na faře. Rozpis jednotlivých skupin je na nástěnce (pro ty, kdo minule nepřišli)
Náboženství se mají účastnit všechny děti, minimálně po dobu povinné školní docházky. Nestačí např. jen před prvním sv. přijímáním. Víru je třeba rozvíjet postupně s věkem i v rámci vědomostí. Kromě tohoto jde při náboženství také o začlenění dítěte do skupin věřících vrstevníků, což na českých školách chybí.

4. Blíží se nám národní slavnost našeho hlavního českého patrona: sv. Václava (28. září), který je spjat s chrámem ve Staré Boleslavi. Uskuteční se tedy i z naší farnosti svatováclavská pouť.
Předběžný odjezd poutního autobusu z Mladé Boleslavi by byl po 8. hod. Návrat za pěkného počasí nejpozději v 17 hodin. Připraven je opravdu bohatý program. Informace na nástěnkách v arciděkanském kostele. Přihlašte se uprostřed arciděkanského kostela na stolečku. Zapojme se tak do modliteb za náš národ na přímluvu sv. Václava.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.
Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: 25.-nedele-v-mezidobi.doc, 27 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |