Hlavní menu:


28. neděle v mezidobí

11.10.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 12. ŘÍJNA 2008

· Dnes prožíváme 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

· V týdnu si připomeneme:
- v úterý je památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka;
- ve středu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve;
- ve čtvrtek je památka sv. Hedviky, dále sv. Markéty Marie Alacoque, panny;
- v pátek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka;
- v sobotu je svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- příští neděle je 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Je to také den modliteb za misie!

· V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 12 820,- Kč.

· V úterý 14. října proběhne na faře v rámci
modlitebního společenství od 19:00 hod. beseda o světovém setkání mládeže s papežem v australské Sydney. Všichni jste srdečně zváni!

· Ve středu 15. října se od 19:00 hod. uskuteční na faře další setkání nad Biblí.

· Křesťanská akademie v Mladé Boleslavi Vás zve na přednášku P. Richarda KURASIEWICZE s názvem „Jak rozumět Starému Zákonu dnes“. Přednáška se uskuteční v modlitebně církve evangelické, v Husově ulici, ve čtvrtek 16. října, v 19:00 hod. V 18:00 bude P. Richard sloužit mši svatou v arciděkanském kostele NPM.

· Jak již bylo hlášeno minule, v sobotu 18. října se uskuteční farní pouť na mariánské poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Ještě jsou volná místa, přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře.

· Příští neděli, tedy 19. října, se uskuteční od 14:00 hod. v arciděkanském kostele NPM koncert smíšeného pěveckého sboru BOHEMIACHOR. Více informací naleznete na plakátku ve vývěsce. Všichni jste srdečně zváni!

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN !

Ke stažení: Ohlášky v doc., 114 kB; Ohlášky v pdf., 95 kB


Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |