Hlavní menu:


3. neděle postní

27.03.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 27. března 2011

1. Dnes je 3. neděle postní.
Tento pátek je prvním pátkem v měsíci. Na konci mše sv. budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání. V 17:15 křížová cesta.
Příští neděle je 4. postní

2. Papírové kasičky (postničky) jsou k rozebrání na stolku – doma ke složení. Na nástěnce jsou vyvěšeny informace.

3. Ve středu bude další setkání farníků nad biblí – biblická hodina začne v 19:00 na faře.

4. Mateřské centrum bude od zítřka do pátku pořádat bazárek jarních a letních dětských věcí. Informace o příjmu, prodeji a výdeji věcí je na nástěnce.

5. Protože jsou letos Velikonoce značně pozdě, nezapomeňte si už nyní opatřit a do chladu dát vrbové ratolesti (kočičky) na květnou neděli. Před Velikonocemi již budou odkvetlé.

6. Za 2 týdny se v naší farnosti bude při nedělní mši sv. v kostele sv. Jana udílet svátost pomazání nemocných. K této svátosti se může na faře předem přihlásit ten, kdo je těžce nemocen a také ten, kdo již dovršil 60let věku (svátost nemocných se také udílí jako zvláštní posila ve stáří, které v sobě nese tíhu nemocí…). Před přijetím této svátosti je třeba přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpověď) – stačí např. týden či dva před udílením; a být v milosti posvěcující. Podrobnosti budeme hlásit příští týden.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Děkujeme těm, kteří se podíleli aktivně na zorganizování duchovní obnovy naší farnosti.
Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý týden.

Ke stažení: ohlasky-3.-nedele-postni-1.doc, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |