Hlavní menu:


3. neděle postní

23.02.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie:
Farní informace

OHLÁŠKY 24. ÚNORA 2008

1. Dnes prožíváme 3. NEDĚLI POSTNÍ.

3. Příští neděle je 4. NEDĚLE POSTNÍ.

4. Bohoslužby v příštím týdnu jsou v pravidelném pořadu.

5. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 646,-

6. Dnes proběhla sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“na potřeby církve ve světě.

7. V pátek 29. 2. bude v arciděkanském kostele NPM od 16:30 další ministrantská schůzka.

8. Příští sobotu, tedy 1. března, bude od 10:00 hod.
v litoměřické katedrále sloužena pontifikální děkovná mše svatá, kterou bude sloužit otec biskup Pavel Posád na poděkování za čtyři roky služby v litoměřické diecézi. Otec biskup srdečně zve všechny věřící na tuto slavnost, kdy se také oficiálně s naší diecézi rozloučí. V sobotu 8. 3. pak začíná svou další službu v budějovické diecézi jako její pomocný biskup.

9. Příští týden v sobotu 1. a v neděli 2. března, může každý boleslavský farník starší 16-ti let volit farní radu A to takto:
Před nebo po mši si vyzvedne u člena vol. komise orazítkovaný vol. lístek. Volebním lístkem NENÍ volební příloha Občasníku!
Rozhodne se, zda vol. lístek bude či nebude upravovat.
a) Volebním lístkem bez úpravy jsou přiděleny prioritní hlasy prvním sedmi na kandidátce.
b) Nebo zaškrtnutí křížkem do čtvercového políčka (jako ve sportce) maximálně sedmi upřednostňovaným kandidátům.
Přepočítá, zda omylem neudělal více než sedm křížků. Jinak je volební lístek neplatný!
Upravený či neupravený vol. lístek dvakrát přeloží a vhodí do urny. Prosíme Vás také, abyste volbu nové farní rady, která se týká celé naší farní rodiny, předkládali Bohu ve svých osobních modlitbách.

10. Děkujeme Vám za vaší přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem požehnanou postní neděli i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 111 kB; Ohlášky v pdf., 78 kB


Biblický citát na dnešní den
Bůh je naše spravedlnost.   (Jer 33,16)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |