Hlavní menu:


3. neděle velikonoční

13.04.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 14. dubna 2013

1. Dnes slavíme 3. neděli velikonoční
Dnes nebude večerní adorace.

Příští neděle: 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
Při mši sv. v 10:30 proběhne stužkování dětí připravujících se na první svaté přijímání.
Příští neděli bude také mše sv. ve 14:00 v arciděkanském kostele podle předkoncilní formy ritu.

2. Ve středu bude Biblická hodina v 19:00 na faře.

3. Ve čtvrtek v 18:45 se uskuteční setkání rodičů dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání. Účast je žádoucí, stačí aby přišel jeden z rodičů.

4. Na základě článku o naší farnosti v diecézním časopise Zdislava projevilo Karmelitánské nakladatelství zájem o zavedení knihkupectví křesťanské literatury v Mladé Boleslavi. V současné době se hledá vhodný spíše malý prostor pro uskutečnění záměru. Prosíme vás o pomoc, kdo byste měli nějaký tip a nebo mohli sami prostor pronajmout. Později se bude také konat výběrové řízení na vedoucí knihkupectví.

5. Postní kasičky přinášejte před oltář nebo do zákristie.

6. Letní farní tábor pro děti se letos uskuteční 10. – 17. 8.

7. V článku o naší farnosti v minulé Zdislavě byla dvěma farníkům počeštěna jména. Za to se omlouváme.

8. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné dary.

Přejeme vám všem požehnané Velikonoční svátky a opravdovou radost ze Zmrtvýchvstalého Krista.

Ke stažení: 3.-nedele-velikonocni-2.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |