Hlavní menu:


30. neděle v mezidobí - Slavnost Posvěcení kostela

26.10.2013, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 27.10. 2013
Dnes slavíme Slavnost Posvěcení chrámu (posvícení). Dnes bude ještě mše sv. ve Vinci v 15:00hod.

Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Čtvrtek: Sv. Wolfganga, biskupa
Pátek: Slavnost Všech svatých – doporučený svátek
Mše sv. v 7:30 a v 18:00. Modlitba růžence 17:00, zpívané nešpory 17:30. Na konci mše sv. prvopáteční pobožnost.
Sobota: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše sv. v 8:00 (kostel sv. Jana Nepomuckého), v 14:00 (Bičíkova kaple na Starém hřbitově, poté dušičková pobožnost, v 16:30 v Domě s pečovatelskou službou.
Mše sv. v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého bude již z nadcházející neděle.
Příští neděle: 31. neděle v mezidobí.

1. V pondělí se v arciděkanském kostele koná koncert Mladoboleslavského žesťového souboru (trubka, lesní roh ad.) s doprovodem varhan. Vstupné dobrovolné, začátek v 19:00 hod.

2. V úterý se koná prázdninové setkání starších dětí a mládeže farnosti. Na setkání jsou zváni všichni ve věku od 12 do 17 let. Začátek na faře v 9:30. Odpoledne za pěkného počasí výlet se mší sv. S sebou svačinu, boty do terénu, pláštěnku. Návrat do 18hod. Součástí budou témátka o patronech Evropy. Kdo přijdete, dejte prosím vědět do pondělí večera.

3. Ve středu v 19:00 se na faře uskuteční biblická hodina. Všichni jste srdečně zváni.

4. V pátek pokračuje nová skupina náboženství pro 6. – 8. třídu. Začátek výuky na faře v 15:00 hod. Tato skupina je určena pro ty, kteří nemohou chodit ve čtvrtek a nebo se předem domluvili.

5. Do pátku je možné získat plnomocné odpustky za duše v očistci pro toho, kdo jinak nemá možnost se na ten který hřbitov jindy v řádném dušičkovém týdnu dostat (z důvodu nemoci, těžkostí dopravy, velké vzdálenosti apod.).
Odpustky pro duše v očistci lze řádným způsobem získat:
1.) v pátek odpoledne (1.11. - na Všechny svaté) a v sobotu po celý den (2.11. - na Vzpomínku na Všechny věrné zemřelé). Kromě obvyklých podmínek je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Vyznání víry a modlitbu Páně.
2.) Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Obecné podmínky pro získání odpustků: svatá zpověď (v blízkosti získávání odpustku), svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. Úmysl získat plnomocné odpustky je spojen s úsilím nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu.

6. V sobotu 2.11. se koná v Nepřevázce tradiční bowling - Od 18 do 20 hodin v Hospodě Na Statku. Poté bude možné společné posezení. Rezervace nutná u Ivany Kolínové.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné či květinové a jiné dary.
Přejeme vám všem požehnanou neděli!

Ke stažení: 30Ne-posviceni-kostela.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |