Hlavní menu:


30. neděle v mezidobí

26.10.2007, kategorie: Ohlášky
Ohlášky

OHLÁŠKY 28. ŘÍJNA 2007

1. Dnes prožíváme Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU.
2. V týdnu si připomeneme:
• Ve středu je Památka sv. Wolfganga, biskupa.
• Ve čtvrtek je Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek.
• V pátek je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ a zároveň je také První pátek v měsíci.
3. Příští neděle je 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.
4. V týdnu bude následující pořad bohoslužeb:
• V pátek 2.11.2007 v 7:00 bude první mše svatá za zemřelé recitovaná, v 7:30 pak druhá mše svatá s lidovým zpěvem. Obě mše svaté budou v kostele sv. Jana Nepomuckého. V 18:00 bude třetí mše svatá za zemřelé (latinská) v arciděkanském kostele NPM, po ní bude následovat výstav Nejsvětější svátosti, litanie, a svátostné požehnání. Po skončení pak nešpory za zemřelé.
• V sobotu 3.11.2007 ve 14:00 budeme slavit Zádušní bohoslužbu za všechny věrné zemřelé, v Bičíkově kapli na starém hřbitově. Pak bude následovat průvod na hřbitov a litanie.
• Ostatní bohoslužby jsou v pravidelném pořadu.
5. Odpustky pro duše v očistci:
Ve čtvrtek 1.11.2007 odpoledne a v pátek 2.11.2007 po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
6. Sbírka z minulé neděle, která byla na misie vynesla 11 086,-
7. Dnes je v 15:00 poslední mše svatá ve Vinci!!!!!
8. Příští sobotu, 3.11.2007 bude od 18.00 v Mnichově Hradišti v kostele sv. Jakuba koncert Scholy Brněnské Mládeže. SBMka doprovázela hudbou a zpěvem světové dny mládeže a setkání s papežem Benediktem XVI v roce 2005, dále také CSM v Táboře a další akce. Všichni jste na tento koncert srdečně zváni.
9. Připomínáme pozvání naší mládeže na adoraci po nedělní večerní mši sv.
10. Oznamujeme, že Ing. ZDENĚK ŠŤASTNÝ nar. 18.2.1961, v Praze, syn Ing. Zdeňka a Jarmily Šťastných a MUDr. ADRIANA FLEKÁČOVÁ nar. 26.6.1968 v Roudnici nad Labem, dcera MUDr. Stanislava a MUDr. Andrei Flekáčových, si v pátek 9. listopadu udělí svátost manželství. Prosíme Ty, kteří mají něco proti jejich sňatku, ať to oznámí na farním úřadě. Zvláště vás však prosíme, abyste provázeli oba snoubence svou modlitbou.
11. Duchovní správa Vám všem děkuje za Vaše modlitby, finanční, věcné i květinové dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: Ohlášky v pdf., 183 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |