Hlavní menu:


32. neděle v liturgickém mezidobí

05.11.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 29. října 2011

1. Dnes slavíme 32. neděli v liturgickém mezidobí.
2. Tento týden slavíme tyto církevní svátky a památky:
Středa: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pátek: Památka sv. Martina, biskupa
Sobota: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Příští neděle je 33. neděle v liturgickém mezidobí.

3. Kalendáře a diáře jsou k zakoupení v zákristii arciděkanského kostela, případně některé na faře.
4. Rovněž v zákristii je možno zakoupit nové vydání katechismu zvláště pro mladé, tzv. YouCat.

5. Až do 8. listopadu (včetně) je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď + nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam třeba v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Využijme těchto příležitostí ku pomoci duším v očistci!

6. V úterý v 19:00 hod se koná ve Sboru Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15 přednáška Křesťanské akademie. Hostem bude doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD.: poslechneme si od něj téma DĚJINY PAPEŽSTVÍ 20. STOLETÍ

7. Ve středu na faře jste vítáni na další biblické hodině: v 19:00hod.

8. Rodiče a děti zveme tuto sobotu na Svatomartinský průvod. Start mezi 16.30-17 hod u altánku ve Štěpánce (parku). Startovné 30 Kč za dítě, 50 Kč za rodinu. Lampion s sebou, bílého koně dodáme.

9. Farní charita Mladá Boleslav vyhlásila výběrové řízení pro výtěžek z Tříkrálové sbírky r. 2012. Oslovili jsme několik organizací pracujících s lidmi ve znevýhodněné životní situaci. Pokud byste někdo věděl ještě o konkrétním potřebném člověku či skupině zde v Mladé Boleslavi, je možné jim tuto informaci sdělit. Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout na www stránkách farnosti.

10. Seminaristé pořádají mezi dny 18. až 20. listopadu duchovní obnovu - TAMMÍM - pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let. Na programu budou společné modlitby, bohoslužby, setkání s hostem, meditace, hovory ve skupinkách, sport... Všichni tito muži z naší farnosti jsou srdečně zváni. Informace u o. Kamila.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.
Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: 32.-nedele-v-mezidobi.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |