Hlavní menu:


33. neděle v mezidobí

15.11.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní ohlášky

OHLÁŠKY 16. LISTOPADU 2008

· Dnes prožíváme 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

· V týdnu si připomeneme:
- v pondělí je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice;
- v úterý je památka posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla;
- v pátek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;
- v sobotu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
- příští neděle je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE.

· V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 12 327,- Kč.

· Ve čtvrtek 20. listopadu se od 19:15 hod. uskuteční na faře setkání farní rady.

· Příští sobotu, tedy 22. 11. 2008 se uskuteční od 10:00 hod. v litoměřické katedrále biskupské svěcení nově jmenovaného otce biskupa Mons. Jana Baxanta. Z naší farnosti bude na tuto slavnost objednán autobus. Po svěcení bude ještě následovat prohlídka kláštera sester premonstrátek v Doksanech. Zatím je však přihlášeno pouze 17 lidí, pokud nebude kapacita autobusu z větší části naplněná, bude pouť zrušena. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo faře do úterní večerní mše sv.

· V sobotu 22. 11. bude od 19:00 hod. také mše sv. v polském jazyce.

· Oznamujeme, že VILIAM ŠVEDA, nar. 20. 6. 1982 ve Spišské Nové Vsi, syn rodičů Viliama a Lubici Švedových a JANA SEDLÁČKOVÁ, nar. 11. 3. 1984 ve Spišské Nové Vsi, dcera Františka a Jany Sedláčkových, si udělí ve zdejším farním kostele příští sobotu v 15:00 hod. svátost manželství. Má – li někdo nějaké námitky proti uzavření toho sňatku, ať to oznámí na farním úřadě. Provázejte tyto snoubence také svými osobními modlitbami.

· Na druhou neděli adventní vyjde také další číslo „mikulášského“ farního občasníku. Své příspěvky můžete zasílat v elektronické podobě na adresu obcasnik@seznam.cz, nebo jej předat v písemné podobě v kostele či na faře. Uzávěrka tohoto čísla bude do večerní mše sv. 1. neděle adventní, tedy do 30. listopadu 2008.

· V sakristii je možné si zakoupit farní kalendář, který je vytvořen z prací našich dětí. Můžete jej zhlédnout na nástěnce v boční lodi kostela, kde je také vystaven. Cena jednoho kalendáře je 15O Kč. Výtěžek bude věnován jako v předešlém roce na nákup katechetických pomůcek pro děti na náboženství. Je také možné si zakoupit v sakristii i na faře stolní kalendáře na příští rok.

· Naše farnost uskuteční v příštím roce od 19. 2. – 26. 2. poutní zájezd do Svaté Země. Podrobný program a plán cesty i s cenovou nabídkou je možné nalézt ve vývěsce nebo k rozebrání vzadu na stolečku. Zájemci ať se hlásí co nejdříve u P. Radka Vašinka z důvodu vyřízení všech náležitostí.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN !

Ke stažení: Ohlášky v doc., 115 kB; Ohlášky v pdf., 83 kB


Biblický citát na dnešní den
Neděste se, než bude konec, stane se mnoho zlého. (Lk 21:9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |