Hlavní menu:


33. neděle v mezidobí

17.11.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky tohoto týdne
z neděle 18. listopadu 2012

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí – den bible (sbírka) Dnes ještě bude v 14:00 mše sv. v „předkoncilní“ formě liturgie.
Památky tohoto týdne:
Středa: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Čtvrtek: Sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek: Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Sobota: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Příští neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále – mše sv. na závěr církevního roku s adorací a svátostným požehnáním. Bude sbírka na podporu pojištění majetku naší diecéze.

1. Ve středu se koná Biblická hodina. Začátek na faře v 19:00.

2. Na nástěnce jsou nabídky duchovních cvičení z blízkých regionů pro mladé muže od 15 let, pro mladé ženy a také pro děti od 6 do 14 let.

3. V rámci papežem vyhlášeného Roku víry je možné získat odpustky pro sebe i pro duše zemřelých těmito formami:
Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky (po splnění 3 obvyklých podmínek – svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého otce), když navštíví nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve, nebo tři kázání posvátných misií.
Další příležitostí k získání těchto odpustků je pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se nějakého obřadu a nebo se alespoň zdržet k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a invokacemi k Panně Marii či apoštolům neb patronům.
Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a vyznají svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu s obnovením křestních slibů.
Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.

Přejeme hezkou neděli a požehnaný celý týden!

Ke stažení: 33.-nedele-v-mezidobi-1.doc, 30 kB


Biblický citát na dnešní den
Všichni k němu přicházeli. (Mk 2,13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |