Hlavní menu:


4. neděle adventní

18.12.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 19. prosince 2010

1. Dnes slavíme 4. neděli adventní.
Až do čtvrtku bude obvyklý pořad bohoslužeb. Připravte se na svátky svátostí smíření zavčas ještě před štědrým dnem!
Vánoční bohoslužby budou v tomto pořadí:
Pátek 24. 12.: Štědrý den
– 7:30 (kostel sv. Jana) – poslední adventní
- 15:30 – zpívané nešpory z vigilie (arcid. kostel)
- 16:00 (arciděkanský kostel, pro rodiny s dětmi) – vigilie Narození Páně

Ve Vinci bude vánoční bohoslužba ve 21:00hod.

Sobota 25. 12.: Slavnost Narození Páně
-0:00hod. (půlnoční mše sv. - v noci, arcid. kostel)
- 9:30 ranní chvály (arcid. kostel)
- 16:00 mše sv. v domě s pečovatelskou službou na sídlišti
-10:00 mše sv. za doprovodu Rybovy České mše vánoční (arcid. kostel)
- 18:00, (kostel sv. Jana)

Neděle 26. 12.: Svátek svaté rodiny
Tento den budeme žehnat při mši sv. všem přítomným (církevně sezdaným) manželům
- 8:30 Ranní chvály (arciděkanský kostel)
- 9:00 mše sv. (arciděkanský kostel)
- 10:30 mše sv. pro rodiny s dětmi (arciděkanský kostel)
- 18:00 mše sv. (kostel sv. Jana)

2. Vánoční pořady bohoslužeb lze přečíst jak na nástěnce, tak i stáhnout na internetových stránkách naší farnosti.

3. Vzhledem k rozšíření těch, kteří musí dodržovat tzv. bezlepkovou dietu, pořídili jsme do naší farnosti také bezlepkové hostie. Věřící s touto dietou, kteří budou chtít ten který den přistoupit ke sv. přijímání, ať přede mší sv. přijdou do zákristie, abychom tyto hostie přidali k obětním darům.

4. V úterý odpoledne a ve středu po celý den budeme připravovat naše kostely na vánoční výzdobu. Pokud se někdo z vás bude moci zapojit alespoň na chvíli, budeme rádi.

5. Ekumenický ples se bude konat v sobotu 22. 1. 2011.

6. Dne 25. 12. pořádá Jednota Bratrská v kostele sv. Havla od 16:00hod. koncert folkové skupiny Amnis. Na pořadu budou nejen vánoční koledy. Jste srdečně zváni.

7. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary.

Přejeme vám všem radostnou adventní dobu.

Ke stažení:


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |