Hlavní menu:


4. neděle adventní

17.12.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 18. prosince 2011

1. Dnes slavíme 4. neděli adventní.
2. Tento týden slavíme tyto církevní památky a slavnosti:
Příští neděle je Slavnost Narození Páně.

3. V týdnu je obvyklý pořad bohoslužeb až do soboty.
4. V sobotu je Štědrý den: mše sv. ranní rorátní v 8:00 (kostel sv. Jana). Mše sv. z vigilie Narození Páně zvláště pro rodiny s dětmi bude v 16:00 hod. v arciděkanském kostele. Přede mší sv. v 15:30 budou zpívané slavnostní nešpory s žehnáním betléma. (mše sv. v 18:00 nebude)
V 21:00 hod. bude mše sv. ve Vinci.

5. V neděli (na slavnost Narození Páně) bude v arciděkanském kostele půlnoční mše sv. v 0:00 hod. Během dne potom v 10:00hod. s hudebním provedením Rybovy vánoční mše. Přede mší sv. v 9:30 ranní chvály. V 16:00 mše sv. v Domě s pečovatelskou službou a v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Ostatní mše sv. v okolí lze nalézt na celkovém rozpisu na vývěsce.

6. Ve středu bude biblická hodina v 19:00 na faře.

7. Spolčo seniorů se na základě dohody překládá z úterý večer na středu po ranní mši sv.. Srdečně zveme všechny dříve narozené, kteří by se chtěli společně pomodlit, pobesedovat, případně se poslechnout něco zajímavého.

8. Probíhají přípravy na tříkrálovou sbírku. Bohužel zatím je přihlášeno opravdu málo účastníků, prosíme tedy, kdo by se mohl zúčastnit, aby se již dnes zapsal. Tříkrálové kostýmy jsou připraveny. Jen nejsou do nich lidi. Připraveny jsou také kasičky. Jen není, kdo by je nosil. Tříkrálovým koledováním letos pomůžeme mladoboleslavskému tyflocentru. Čím více bude koledníků, tím více jim budeme moci přispět.

9. Je třeba také zajistit z našich řad hlídání kostela během vánočních svátků, aby mohl být otevřen k uctění betléma. Prosíme, zapište se na archy uprostřed kostela. Kostel bude otevřený v sobotu, neděli i pondělí odpoledne.

10. Za pomoci mnohých (kterým děkujeme) z vás jsme v sobotu dovezli vánoční stromečky. Příprava betlémů a zdobení stromečků v našich kostelích se bude uskutečňovat ve středu od 14hod. do mše sv. Ve čtvrtek pak už od 13hod. Čím více nás bude, tím rychleji budeme hotovi.

11. Svatební oznámení: pan Vratislav Bernard, syn Vratislava a Věry Bernardových; a paní Lenka Chaloupková, dcera Josefa a Julie Petrášových, si udělí dne 30. prosince svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.
Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.
Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli!

Ke stažení: 4.-nedele-adventni-x.doc, 29 kB


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |