Hlavní menu:


4. neděle adventní

22.12.2007, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní inforamce na 4. neděli adventní a pro následující vánoční dny...


OHLÁŠKY 23. PROSINCE 2007

1. Dnes prožíváme 4. NEDĚLI ADVENTNÍ.

2. V týdnu si připomeneme:
· V pondělí je ŠTĚDRÝ DEN.
· V úterý je Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek.
. Ve středu je Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.
· Ve čtvrtek je Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.
· V pátek je Svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

3. Příští neděle je Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 10 717,-
5. Bohoslužby v příštím týdnu budou v následujícím pořadu:
· V pondělí, na Štědrý den bude adventní ranní mše sv. v 7:30, v kostele sv. Jana Nepomuckého.
· V 16:00 hod. bude v arciděkanském kostele NPM vigilie ze Slavnosti Narození Páně se zaměřením pro rodiny s dětmi.
· Ve 24:00 hod. bude v arciděkanském kostele NPM mše sv. ze Slavnosti Narození Páně v noci – „půlnoční“.
· V úterý, na Boží hod Vánoční, bude mše sv. ze Slavnosti Narození Páně v 10:00 hod., v arciděkanském kostele NPM. Při této bohoslužbě zazní „Česká mše vánoční“ od Jana Jakuba Ryby. Odpoledne bude také od 16:00 hod. mše sv. ze slavnosti, v domě s pečovatelskou službou. Večerní mše sv. bude v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého.
· Ve středu, o sv. Štěpána bude nedělní program bohoslužeb.
· V ostatní dny platí pravidelný pořad bohoslužeb. Rozpis vánočních bohoslužeb je také umístěn ve vývěsce před kostelem.

6. Prosíme dobrovolníky, kteří by pomohli během svátků, se službou hlídání kostela, který bude na Štědrý den, Boží hod vánoční i na Štěpána otevřen od 14:00 – 17:00 hod., aby se přišli přihlásit do sakristie.

7. Při vánoční vigilii pro děti, která bude na Štědrý den od 16:00 hod., si budeme jako symbol obdarování předávat při pozdravení pokoje jablíčko. Prosíme Vás tedy, abyste si jej na tuto bohoslužbu spolu s dětmi přinesli.

8. 25. 12. 2007, na Boží hod Vánoční jste všichni srdečně zváni na vánoční besídku našich dětí, která se uskuteční od 15:00 hod., v kostele sv. Jana Nepomuckého.

9. Během prvního a druhého svátku vánočního bohužel nebude zajištěn farní autobus. Dopravní podnik Mladá Boleslav nám v tyto dny tuto službu nezajistí z důvodu nedostatku řidičů. Proto prosíme farníky, kteří mají možnost, aby nabídli dovoz a odvoz starším farníkům.

10. Duchovní správa Vám všem děkuje za Vaše modlitby, finanční, věcné i květinové dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou adventní neděli a v následujících dnech opravdovou radost v srdci a Boží pokoj, který nám Kristus svým narozením chce darovat.

Ke stažení: ohlášky v doc., 114 kB; ohlášky v pdf., 85 kB


Biblický citát na dnešní den
Zpod trůnu Beránka vytékala řeka živé vody. (Zj 22:1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |