Hlavní menu:


4. neděle postní

21.03.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní info

OHLÁŠKY 22. BŘEZNA 2009

· Dnes prožíváme 4. NEDĚLI POSTNÍ.

· V týdnu si připomeneme:
· Ve středu je Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
· Příští neděle je 5. NEDĚLE POSTNÍ.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 11 153 ,-

· Pořad bohoslužeb v příštím týdnu bude v pravidelném pořadu. O slavnosti Zvěstování Páně bude ranní mše sv. v 7:30, odpoledne od 17:00 hod. pobožnost sv. růžence, od 17:30 slavnostní nešpory a v 18:00 hod. mše sv. Vše v kostele sv. Jana Nepomuckého.

· Ve čtvrtek 26. března se uskuteční na faře od 19:00 hod. další setkání nad Biblí.

· Na Květnou neděli vyjde také další číslo farního občasníku. Uzávěrka tohoto čísla je do pátku 27. 3. Své příspěvky můžete předat v sakristii, na faře nebo je zaslat elektronicky na adresu obcasnik@seznam.cz.

· Jak již bylo hlášeno, příští sobotu 28. března se uskuteční duchovní obnova naší farnosti. Program začne v 10:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého přednáškou P. Jana Juchy, na téma: Půst jako cesta ke smíření. Pro děti bude probíhat paralelní program v tělocvičně. Od 11:30 bude agape na faře a od 12:30 beseda s P. Janem na téma: Význam rodiny v církvi. Od 13:30 pak poběží tři paralelní programy. Soutěžní odpoledne na Štěpánce pro rodiny, dále turnaj ve fotbale a také beseda o farní pouti do Svaté Země. Od 15:30 – 16:00 bude závěrečná adorace v kostele sv. Jana Nepomuckého. Je možné zúčastnit se kterékoliv části programu. Po celou dobu bude možnost přijmout sv. smíření. Všichni jste srdečně zváni.

· Příští postní neděli proběhne v naší farnosti při všech nedělních bohoslužbách kromě mše sv. pro děti udělování svátosti nemocných. Tuto svátost mohou a mají přijmout všichni ti, kterým je víc jak 60 let, ti kteří jsou vážně nemocní nebo před závažnou operací.

· PŘÍŠTÍ VÍKEND ZE SOBOTY NA NEDĚLI DOJDE KE ZMĚNĚ ZIMNÍHO ČASU NA LETNÍ!

· Od příští neděle bude každou poslední neděli v měsíci v naší farnosti probíhat účelová sbírka na dokončení restaurování oltářu v arciděkanském kostele NPM.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou postní neděli!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 113 kB; Ohlášky v pdf., 81 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |