Hlavní menu:


4. neděle v liturgickém mezidobí

29.01.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 30. ledna 2011

1. Na dnešní den připadá 4. neděle v mezidobí.
V pondělí: Památka sv. Jana Boska, kněze
Ve středu: Svátek Uvedení Páně do chrámu
Ve čtvrtek: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
V sobotu: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Příští neděle: 5. neděle v liturgickém mezidobí.

2. V pondělí jste všichni srdečně zváni na přednášku Křesťanské akademie. Hostem bude doktorka teologie Lenka Karfíková, která se zabývá řeckým církevním otcem ze 4. stol.: Řehořem z Nyssy a překládá do češtiny jeho literární dílo. Začátek v 19:00 hod. v modlitebně církve evangelické v Husově ulici u výstaviště.

3. Ve středu na Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. ráno v 7:30. Večer budou bohoslužby v následujícím pořadu: v 17:15 nešpory ze svátku v kostele sv. Jana Nepomuckého. Poté se přemístíme ke kostelu sv. Havla (park u kruhového objezdu), odkud v 17:45 začne bohoslužba žehnáním svící („hromniček“) s následným průvodem do kostela. Pro ty, kdo se opravdu nemohou zúčastnit průvodu, bude se v kostele po nešporách modlit růženec. V případě velmi špatného počasí začne bohoslužba až v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého a bez průvodu. Po skončení mše sv. bude na faře ještě biblická hodina, tentokrát až od 19:15 hod.

4. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci. Zpovídat budeme od 17:00hod. Po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

5. Farní tábor se letos uskuteční v termínu od 30. 7. do 6. 8. 2011. Místo bude ještě upřesněno.

6. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary. Děkujeme všem těm, kteří přispěli svými silami při úklidu vánoční výzdoby.
Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý týden.

Ke stažení: ohlasky-4.-nedele-v-mezidobi.doc, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |