Hlavní menu:


4. neděle v liturgickém mezidobí

30.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 30. ledna 2010

1. Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí.

2. V tomto týdnu si připomeneme tyto památky a svátky:
Úterý: Svátek Uvedení Páně do Chrámu
Středa: Sv. Blažeje, biskupa. Sv. Blažej je uctíván jako ochránce proti všem krčním nemocem. Po mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání.
Pátek: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

3. Příští neděle je 5. neděle v mezidobí.

4. Sbírka z minulé neděle, která se poslala jako pomoc postiženým po zemětřesení v Haity vynesla 42 879,- Kč.

5. V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. „Hromnice“. Mše sv. bude také ráno v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Před večerní mší v kostele sv. Jana se budeme modlit zpívané nešpory v 17:15. Od 17:45 začne mše sv. světelným průvodem z parku u kostela sv. Havla, kde budeme světit svíce (tzv. „hromničky“). Odkud teprve společně půjdeme do kostela sv. Jana. V případě velké nepřízně počasí začne mše sv. přímo v kostele až v 18:00hod. Ti, kteří se nebudou moci zúčastnit průvodu, mohou se zapojit do modlitby růžence, která začne po nešporách.

6. Této pátek je prvním pátkem v měsíci. Ke konci mše sv. bude následovat výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní s litaniemi a zásvětnou modlitbou.

7. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.

8. I letos se děti mohou těšit na letní farní tábor. Bude se konat v termínu od 7. 8. do 14. 8. 2010.

9. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

10. Děkujeme všem těm, kteří vypomohli s organizací ekumenického plesu a také těm, kteří přispěli do tomboly.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: Ohlášky ze 4. neděle v ltrg. mezidobí, 110 kB


Biblický citát na dnešní den
Jednejme podle Ducha. (Gal 5,25)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |