Hlavní menu:


4. neděle velikonoční

24.04.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 25. dubna 2010

1. Dnes slavíme 4. neděle velikonoční – neděli Dobrého Pastýře – den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

2. V tomto týdnu oslavíme tyto památky a svátky:
Středa: sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka.
Čtvrtek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Pátek: Sv. Pia V., papeže.
Sobota: sv. Josefa, dělníka.

3. Příští neděle je 5. velikonoční.

4. Dnes bude mše sv. ve Vinci - od 15:00 hod.

5. Také dnes bude poutní mše sv. v kostele sv. Jiří v Krnsku – od 14:00 hod.

6. Od tohoto pondělí začíná letní pořad bohoslužeb. Všechny večerní mše sv. kromě sobotní budou v arciděkanském kostele.

7. Po každé večerní mši sv. bude následovat po celý květen májová pobožnost. První májovou začneme už v pátek, tj. v předvečer 1. května.

8. Ve středu vás zveme na další biblickou hodinu. Začátek v 19:00 na faře.

9. Zveme všechny – zvláště mladší ministranty a ty, kteří by chtěli začít ministrovat - na letošní první ministrantskou schůzku. Sejdeme se na faře tento pátek v 17:30. Na ministrantských schůzkách se seznámíme s úkoly ministranta při mši sv., budeme umět pojmenovat liturgická roucha a nádoby, a budeme se společně snažit o bližší vztah k Pánu Ježíši právě prostřednictvím ministrantské služby.

10. Mateřské centrum a skautský oddíl Vás zvou v sobotu 1. 5. na zahájení poutní sezóny na Klokočce. Součástí slavnosti je i svěcení pramene. Vlastní slavnost začíná ve 13.30. Účast přislíbil generální vikář P. Stanislav Přibyl. Sraz účastníků na kolech je v 10:00 před gymnáziem J. Pekaře v Palackého ulici. Předpokládaný návrat je v 17:00 na stejné místo. S sebou jídlo a pití, pláštěnku.
Bližší informace u paní Ivany Kolínové. (mob. 732 63 66 22)

11. Svatební oznámení: Michal Labon, nar. 22. 1. 1980 ve Vranově nad Toplou, syn Michala a Heleny Labonových; a Veronika Starjatová, nar. 17. 4. 1984 ve Vranově nad Toplou, dcera Ludmily a Jaroslava Starjatových, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

12. V sakristii lze vyzvednout závaznou přihlášku na farní tábor, který se uskuteční od 7. do 14. srpna. Přihlášky prosím odevzdejte do 16. května v sakristii, na faře, nebo přímo paní Monice Černé.

13. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ; ohlasky-4.-nedele-velikonocni-1.doc, 113 kB


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |