Hlavní menu:


4. neděle velikonoční

14.05.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 15. května 2011

1. Dnes slavíme 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu..

2. Tento týden oslavíme tyto památky a slavnosti:
Pondělí: poutní slavnost sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech:
Mše sv. ze slavnosti budou v kostele sv. Jana Nepomuckého: ráno v 7:30 a večer v 18:00. Předtím od 18:00 hod. se budeme modlit růženec a od 17:30 druhé nešpory ze slavnosti. Po mši sv. následují litanie ke sv. Janu. Za splnění obvyklých podmínek je možné tento den získat plnomocné odpustky.
Další památky tohoto týdne:
Středa: Sv. Jana I., papeže a mučedníka
Pátek: Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

3. Příští neděle je 5. neděle velikonoční.

4. Po každé všednodenní mši sv. a v neděli po večerní následuje bezprostředně mariánská pobožnost. Při středeční zpívají děti a mládež, které jsou tímto zváni k aktivní účasti.

5. Tento pátek se v arciděkanském kostele uskuteční závěrečný ročníkový koncert duchovní hudby ZUŠ. Na varhany zahraje Jana Veselá známé i méně známé skladby Mozarta, Handela, Bacha aj. Začátek v 19:00hod.

6. Tuto sobotu se uskuteční setkání pro ty rodiny, které by se chtěli v budoucnu spolu občas nebo i pravidelně setkávat. Součástí tohoto setkání bude společná modlitba, četba z Písma a krátké zamyšlení nad ním, ale i obyčejné povídání mezi sebou. Zváni jsou rodiče i s dětmi všeho věku. Začátek v 10:00 na faře.

7. Stále je možné se ještě přihlásit na poutní zájezd do Říma, Padovy a Assisi. Pouť pořádá farnost Mnichovo Hradiště v termínu 19.6. – 26.6.2011. Cena: 8.200,- Kč. Podrobnosti na nástěnce.

8. Za necelé dva týdny v pátek se v našich kostelích uskuteční Noc kostelů. Tuto akci již několik měsíců připravujeme, zbývají nám poslední přípravy. Potřebovali bychom dobrovolníky, kteří by byli ochotní vypomoci při hlídání kostelů. Prosím, aby se přišli zapsat do zákristie. Rovněž také prosím do zákristie ty, kteří by měli možnost vyvěsit na nějakém perspektivním místě plakáty (kromě Škoda auto).

9. Příští týden v sobotu 28.5. pořádají Misionáři Matky Boží z La Salette dětskou pouť do Bozkova k Matce Boží Královně hor. Mše sv. bude v 11:00, následují dětské soutěže a opékání z vlastních zásob. Podrobnosti na nástěnce.

10. V pátek 10. a v sobotu 11. června se v klášterním premonstrátském kostele v Doksanech u Litoměřic koná národní pouť ke sv. Anežce při příležitosti připomínky její obláčky. Na hlavní sobotní mši sv. bude na tuto pouť vypraven autobus. Prosíme všechny, kdo by chtěli jet, aby se co nejrychleji zapsali v zákristii. Cena autobusu bude stanovena podle počtu zájemců z naší a mnichovohradišťské farnosti.

11. V zákristii je možné si vyzvednout závaznou přihlášku na dětský farní tábor. Letos se koná od 30.7. do 6.8. v rekreačním středisku Borek. Cena týdenního pobytu se většinou pohybuje 1500,- Kč, přesná cena bude přesně upřesněna. Přihlášku odevzdávejte katechetkám nebo o. Kamilovi.

12. Charitativní organizace Pápěří shání lepší oblečení, boty, kloboučky, šátky, kabelky, které už ale dotyčný nenosí a může je darovat, abychom je pak mohli na přehlídce předvést a prodat. Výtěžek bude věnován na podporu seniorů a hospiců nebo podobných zařízení.

13. Pamatujme v modlitbě na ty, kteří se připravují na svátost biřmování a také na děti, které letos poprvé přijmou Svátostného Spasitele.

14. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

15. Přejeme vám všem požehnané Velikonoce!

Ke stažení: 4.pdf, 57 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, kéž bys protrhl nebe a sestoupil. (Iz 63:19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |