Hlavní menu:


4. neděle velikonoční

28.04.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 29. dubna 2012

1. Dnes slavíme 4. neděli velikonoční. Dnes je ještě mše sv. ve Vinci v 15:00 hod.
Svátky a památky tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Pia V., papeže
Úterý: Sv. Josefa, Dělníka
Středa: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Čtvrtek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Pátek: první pátek v měsíci (na konci mše sv. bude krátký výstav Nejsvětější Svátosti oltářní s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Sobota: první sobota v měsíci. Mše sv. bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v 8:00 hod.
Pak bude následovat na faře setkání rodin, na něž jsou rodiny s dětmi i bez dětí srdečně zvány! Součástí je společná modlitba, krátké čtení z Písma sv. i obyčejné popovídání si.

Příští neděle: 5. velikonoční.

2. Na stolečku v kostele se nachází list na úklidy našich kostelů. Protože jsme velká farnost, prosíme, zapisujte se na jednotlivé týdny po rodinách i skupinách. První skupina uklízela již tento týden. Je možné se v rámci skupin domluvit i na jiný den než pátek, tedy buď na čtvrtek, nebo na sobotu. Vždy je třeba se ale také domluvit na této změně s knězem (kvůli otevírání a zamykání kostela).

3. Blíží se nám letošní první svaté přijímání dětí (neděle 3. června v 10:30hod). Prosíme všechny rodiče těchto dětí, aby přišli na připravující setkání, které se bude konat tuto středu, po večerní mši sv. na faře (18:45).

4. Po celý květen bude po mši sv. májová pobožnost.

5. Na stolečku vzadu je možné si rozebrat obrázky s modlitbou za křesťany v Číně.

6. V sobotu 5.5. ve 13:30 slouží mši sv. na Klokočce P. J. Szeliga. Start cyklopouti je v 10:30 za mostem v Debři.

7. Zhruba jednou za 5 let se koná v naší republice Celostátní setkání mládeže. Všichni mladí od 14 do 30 let jsou na toto setkání srdečně zváni a vyzýváni, aby se zúčastnili. Celé setkání (letos ve Žďáru n. Sázavou – 14. – 19.8.) je vedeno v duchu radosti prožívání víry ve společenství s druhými. Mladí se mohou těšit mimo jiné např. na setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělou hudbu, sport, kreativní dílny ad.
Cena za celý týden pro mládež je stanovena tak, aby si ji mohl pokud možno každý dovolit, v žádném případě však nepokryje skutečné náklady na setkání. Každý z nás farníků může pomoci tím, že si zakoupí za 50 Kč (v zákristii nebo na faře) propagační obrázkovou magnetku, z jejichž prodeje se Setkání částečně financuje.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Přejeme vám všem krásnou neděli a opravdovou radost ze zmrtvýchvstalého Krista.

Ke stažení: Ohlasky_4velikonocni.pdf, 42 kB


Biblický citát na dnešní den
Mladé víno do nových měchů. (Mk 2,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |