Hlavní menu:


5. neděle postní

09.03.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie: Ohlášky
Farní informace

OHLÁŠKY 9. BŘEZNA 2008

1. Dnes prožíváme 5. NEDĚLI POSTNÍ.

2. V týdnu si připomeneme:
· V sobotu je Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek.

3. Příští neděle je KVĚTNÁ NEDĚLE, kterou vstoupíme do Svatého týdne.

4. Bohoslužby v příštím týdnu jsou v pravidelném pořadu.
5. Sbírka z minulé neděle vynesla 11 513,-

6. Příští týden se od pátku 14. 3. do soboty 15. 3. uskuteční 37. diecézní setkání mládeže v Litoměřicích. Téma setkání je: „Duch svatý – Dárce života. Člověk jako Boží stvoření“. Hlavní host setkání je DOC. MUDR. PETR HACH, člen Papežské akademie „Pro vita“ a předseda Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví. Na programu je dále koncert kapely PRANIC, noční křížová cesta, setkání ve skupinkách nad různými tématy a mše sv. s otcem biskupem Josefem Kouklem. Více informací naleznete ve vývěsce. Všichni mladí jsou srdečně zváni.

7. Na Květnou neděli bude následující program bohoslužeb: od 8:15 budou v kostele sv. Jana Nepomuckého ranní chvály. V 8:45 začne v kostele sv. Jana Nepomuckého obřad žehnání ratolestí a po něm se vydáme společně průvodem do arciděkanského kostela NPM, kde bude dále pokračovat mše sv. s pašijemi. Mše sv. pro děti a večerní mše sv. budou v pravidelném čase.

8. Na Květnou neděli 16. 3., se také uskuteční v naší farnosti, v arciděkanském kostele NPM, od 16:00 hod., postní koncert STABAT MATER. Na programu je A. Michna z Otradovic, J. S. Bach a další. Účinkují: Smíšeny pěvecký sbor BOLESLAV, Komorní sbor při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Collegium Musa Pragensis. Více informací naleznete ve vývěsce.

9. V naší farnosti se po Velikonocích otevře nové společenství s názvem: „Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli“. Prosíme ty z Vás, kteří by měli zájem toto společenství navštěvovat, ať se předběžně přihlásí v sakristii nebo na faře do 30. března. Termín a čas prvního setkání bude ještě upřesněn.

10. Minulý týden proběhly v naší farnosti volby do farní rady. Celkem bylo odevzdáno 190 volebních lístku, z toho 3 byly neplatné. 84% voličů využilo upřednostnění svých kandidátů. Zvolená část farní rady má tedy tyto členy: RNDr. Jiří Vosáhlo, Václav Novák, Jiří Král, Mgr. Milan Mareš, Ing. Ivana Kolínová, Mgr. Vít Černý, MUDr. Josef Janeček. Jmenovaní byli tito: Ing. Zdeněk Šváb, Václav Němeček, MVDr. Petr Brzobohatý, Bc. Ivo Mladenov. Děkujeme Vám všem, kteří jste volili do farní rady. Zvláštní poděkování pak patří volební komisi (paní Zdence Novákové, panu Ing. Václavovi Němcovi, panu Pavlovi Vosáhlovi,) a panu Milanu Marešovi za přípravu podkladů. Podrobné výsledky voleb do farní rady naleznete ve vývěsce. Oficiální jmenování farní rady s předáním dekretů proběhne o 2. neděli velikonoční.

11. Děkujeme Vám za vaší přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem požehnanou postní neděli i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 114 kB; Ohlášky v pdf., 90 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |