Hlavní menu:


5. neděle velikonoční

23.05.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 22. května 2011

1. Dnes slavíme 5. neděli velikonoční
2. Tento týden slavíme tyto památky:
Pondělí: 18:00 zádušní mše sv. v 1. výročí úmrtí Mons. Josefa Koukla, biskupa litoměřického – mše sv. latinsky.
Středa: Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Čtvrtek: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Pátek: Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

3. Příští neděle je 6. neděle velikonoční. Tento den bude biskup Jan Baxant udělovat v naší farnosti svátost biřmování. Mše sv. příští neděli bude pouze v 10:00 (s biřmováním) a v 18:00. Také bude mše sv. ve Vinci v 15:00.
4. Nácvik ministrantů na mši sv. s o. biskupem bude už v 9:00hod.

5. Po každé všednodenní mši sv. a v neděli po večerní následuje bezprostředně mariánská pobožnost. Při středeční zpívají děti a mládež, které jsou tímto zváni k aktivní účasti.

6. Ve středu bude biblická hodinka. Začátek v 19:00 na faře.

7. Tento čtvrtek se v arciděkanském kostele uskuteční závěrečný ročníkový koncert duchovní hudby ZUŠ. Na varhany zahraje tentokráte Lucie Kočová. Začátek v 19:00hod.

8. Tento pátek se v našich kostelích uskuteční Noc kostelů. Tuto akci již několik měsíců připravujeme, zbývají nám poslední přípravy. Potřebovali bychom stále ještě dobrovolníky, kteří by byli ochotní vypomoci při hlídání kostelů. Prosím, aby se přišli zapsat do zákristie. Stále ještě máme nějaké plakátky k rozvěšení, je možné si je rozebrat v zákristii.

9. Kvůli Noci kostelů posunujeme páteční večerní mši sv. již na 17:00 hod. do kostela sv. Jana Nepomuckého. Od 18:00 bude v arciděkanském kostele ekumenická bohoslužba, na kterou jste také srdečně zváni. Program Noci kostelů je uzpůsoben zvláště pro nevěřící a hledající, přesto se ale přijďte podívat – a zvláště osobní modlitbou, nebo společnou modlitbou na Noci kostelů podpořit celý program.

10. Tuto sobotu pořádají Misionáři Matky Boží z La Salette dětskou pouť do Bozkova k Matce Boží Královně hor. Mše sv. bude v 11:00, následují dětské soutěže a opékání z vlastních zásob. Podrobnosti na nástěnce.

11. Ve čtvrtek 2. června bude sloužit v naší farnosti mši sv. za uzdravení P. Antoni Saji, indický misionář. Součástí budou jeho modlitby za uzdravení i promluva na toto téma. Zveme vás na tuto jedinečnou událost.

12. V pátek 10. a v sobotu 11. června se v klášterním premonstrátském kostele v Doksanech u Litoměřic koná národní pouť ke sv. Anežce při příležitosti připomínky její obláčky. Na hlavní sobotní mši sv. bude na tuto pouť vypraven autobus. Prosíme všechny, kdo by chtěli jet, aby se co nejrychleji zapsali v zákristii. Cena autobusu bude stanovena podle počtu zájemců z naší a mnichovohradišťské farnosti. Autobus je již z polovic obsazen. Celý program na nástěnce.

13. Stále je možné se ještě přihlásit na poutní zájezd do Říma, Padovy a Assisi. Pouť pořádá farnost Mnichovo Hradiště v termínu 19.6. – 26.6.2011. Cena: 8.200,- Kč. Podrobnosti na nástěnce.

14. V zákristii je možné si vyzvednout závaznou přihlášku na dětský farní tábor. Letos se koná od 30.7. do 6.8. v rekreačním středisku Borek. Cena týdenního pobytu se většinou pohybuje 1500,- Kč, přesná cena bude přesně upřesněna. Přihlášku odevzdávejte katechetkám nebo o. Kamilovi.

15. Charitativní organizace Pápěří shání lepší oblečení, boty, kloboučky, šátky, kabelky, které už ale dotyčný nenosí a může je darovat, abychom je pak mohli na přehlídce předvést a prodat. Výtěžek bude věnován na podporu seniorů a hospiců nebo podobných zařízení. Věci je možné nosit na faru.

16. Pamatujme v modlitbě na ty, kteří se připravují na svátost biřmování a také na děti, které letos poprvé přijmou Svátostného Spasitele.

17. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

18. Přejeme vám všem požehnané Velikonoce!

Ke stažení: ; 5.-nedele-velikonocni-new.doc, 114 kB


Biblický citát na dnešní den
Z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí. (Iz 29, 18)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |