Hlavní menu:


6. neděle velikonoční

08.05.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 9. května 2010

1. Dnes slavíme 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany a den matek.

2. V tomto týdnu nás čekají tyto památky a svátky a slavnosti:
Středa: Sv. Pankráce, mučedníka
Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek.
Pátek: Svátek sv. Matěje, apoštola. Tento den začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv. (Novéna k Duchu sv.).

3. Na slavnost Nanebevstoupení Páně (tj. ve čtvrtek) bude následující pořad bohoslužeb:
V kostele sv. Jana Nepomuckého bude mše sv. ráno v 7:30 hod.
V arciděkanském kostele bude mše sv. v 18:00 hod. Předtím se od 17:00 hod. pomodlíme růženec, následovat bude modlitba slavnostních zpívaných nešpor v 17:30 hod.

4. Příští neděle je 7. velikonoční.

5. Ve středu zveme všechny děti a mládež ke zpěvu tradičních „bavorských litanií“, jimiž oslavíme Pannu Marii při májové pobožnosti. Na kůr arciděkanského kostela přijďte ihned po sv. přijímání (asi v 18:20).

6. Rovněž ve středu zveme na další setkání s otázkami i promýšlením biblických textů. Začátek biblické hodiny jako obvykle v 19:00 na faře.

7. Tento pátek opět zveme všechny mladší ministranty na ministrantskou schůzku. Začátek bude opět v 17:15 hod – v arciděkanském kostele.

8. V sobotu 22. května se koná v Litoměřicích diecézní setkání dětí. Kdo by se chtěl zúčastnit, je třeba se přihlásit nejpozději do 14. května ráno na faře. Bližší informace jsou na vývěskách.

9. V sobotu 29. května se uskuteční farní pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Pojede se autobusem. Přihlašovat se je možné od příštího týdne.

10. V sakristii lze vyzvednout závaznou přihlášku na farní tábor, který se uskuteční od 7. do 14. srpna. Přihlášky prosím odevzdejte nejpozději příští neděli v sakristii, na faře, nebo přímo paní Monice Černé.

11. Jako na mnoha jiných místech v naší republice, tak i v naší farnosti se uskuteční 28. května od 18:00 do 24:00 tzv. Noc kostelů. Jde o zpřístupnění kostelů ve večerních a nočních hodinách široké veřejnosti a přiblížit návštěvníkům kostel nejen jako bohoslužebné místo pro hrstku věřících. V našem městě se zapojily všechny místní křesťanské církve, otevřené budou následující objekty: děkanský kostel s vyhlídkovou věží, kostel sv. Jana Nepomuckého s věží, kostel sv. Havla a modlitebna Jednoty bratské.
Pro tuto akci hledáme především dobrovolníky pro pomoc při organizaci a propagaci a prosíme Vás, abyste na úspěch této akce pamatovali i ve svých modlitbách.
Dobrovolníci se mohou nabídnout v sakristii nebo u Václava Nováka, který je koordinátorem akce.
Aktualizovaný program je vyvěšen na webových stránkách www.nockostelu.cz.

12. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ohlasky-6.-nedele-velikonocni.doc, 114 kB


Biblický citát na dnešní den
Můj osud je ve tvé ruce, Bože. ( Žl 31,16)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |