Hlavní menu:


6. neděle velikonoční

12.05.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 13. května 2012

1. Dnes slavíme 6. neděli velikonoční.
Svátky a památky tohoto týdne:
Pondělí: Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa: Svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – A POUTNÍ SLAVNOST TITULÁRNÍHO PATRONA NAŠEHO KOSTELA
Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek
Pátek: Sv. Jana I., papeže a mučedníka
Sobota: Sv. Pankráce, mučedníka

Příští neděle: 7. velikonoční.

2. v ÚTERÝ – předvečer Svátku sv. Jana Nepomuckého, bude hlavní poutní mše sv. v 18:00 hod. v kostele sv. Jana. Předtím v 17:00 se budeme modlit růženec, od 17:30 budou slavnostní nešpory ze slavnosti. Po mši sv. litanie ke sv. Janu.
Ve středu při ranní mši sv. v 7:30 taktéž Slavnost sv. Jana Nepomuckého. Večerní mše sv. bude z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně – taktéž v kostele sv. Jana.
Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně: mše sv. v kostele sv. Jana v 7:30, večer v 18:00 v arciděkanském kostele. V 17:00 opět růženec a 17:30 nešpory ze slavnosti.

3. Na stolečku v kostele se nachází list na úklidy našich kostelů. Prosíme, zapište se na úklid tohoto týdne.

4. Zhruba jednou za 5 let se koná v naší republice Celostátní setkání mládeže. Všichni mladí od 14 do 30 let jsou na toto setkání srdečně zváni a vyzýváni, aby se zúčastnili. Celé setkání (letos ve Žďáru n. Sázavou – 14. – 19.8.) je vedeno v duchu radosti prožívání víry ve společenství s druhými.
Každý z nás farníků může pomoci mladým tím, že si zakoupí za 50 Kč (v zákristii nebo na faře) propagační obrázkovou magnetku, z jejichž prodeje se Setkání mládeže částečně financuje. Ti co si koupí 4 a více magnetek navíc v naší farnosti postupují do slosování o výherní cenu.

5. V pátek začíná devítidenní příprava (novéna) na slavnost Seslání Ducha Svatého.

6. Tyto ohlášky je možné si nechat také zasílat na Vaši emailovou adresu.

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti. Přejeme vám všem krásnou neděli a opravdovou radost ze zmrtvýchvstalého Krista.


Biblický citát na dnešní den
Ježíš hlásal radostnou zvěst. (Lk 8,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |