Hlavní menu:


7. neděle v liturgickém mezidobí

19.02.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Ohlášky
ohlášky farnosti

Ohlášky 20. února 2011

1. Na dnešní den připadá 7. neděle v mezidobí.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Úterý: Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Středa: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Příští neděle: 8. neděle v liturgickém mezidobí.

2. Jak jsme avizovali minulý týden, proběhlo odvolací řízení na Vrchním soudě v Praze ohledně žaloby stavební firmy proti naší farnosti týkající se obnovy kostela Sv. Jana. Proces byl vrácen na krajský soud k dalšímu přehodnocení. Na tomto místě chceme poděkovat JUDr. Petrovi Brabcovi z Jablonce nad Nisou, který nás zastupoval v této kauze.

3. Informace o letošním přijímání svátostí: Svátost biřmování se uskuteční v neděli 29. května. První sv. přijímání dětí o týden později, tj. 5. června.

4. Dopředu již hlásíme také konání postní duchovní obnovy. Bude v sobotu 26. března. Pro letošní biřmovance bude celodenní program povinný.

5. Dopředu také hlásíme, že se za necelý měsíc opět začnou konat ministrantské schůzky. Pro starší ministranty (zhruba od 12 let) to budou středy večer. Pro mladší pátky přede mší sv. Začátek setkání bude vždy ohlášen. Účast bude žádoucí.

6. Farnost Přepeře Vás srdečně zve na tradiční biblický karneval. Karneval se uskuteční v sobotu 26.2. ve 14:30 v Přepeřích u Turnova. Celá akce je určena pro děti v doprovodu rodičů. Letošní téma karnevalových masek nese název Genesis. Informace na nástěnce.

7. Farnost Mnichovo Hradiště si vás dovoluje pozvat na pouť do Říma, Padovy a Assisi. Informace na nástěnce.

8. Svatební oznámení: pan Štefan Handžák, nar. 3. 4. 1982 ve Spišské Nové Vsi (SK); a slečna Eva Barancová, nar. 13. 1. 1984 v Trstené (SK) se budou brát: udělí si svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

9. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary. Přejeme vám všem požehnanou neděli i celý týden.

Ke stažení: ohlasky-7.-nedele-v-mezidobi.doc, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Ž 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |